Giấy phép lao động sắp hết hạn thì có được xin gia hạn không?

Chủ đề   RSS   
 • #603408 20/06/2023

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (201)
  Số điểm: 1680
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 16 lần


  Giấy phép lao động sắp hết hạn thì có được xin gia hạn không?

  Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên giấy phép lao động sẽ có thời hạn và người lao động nước ngoài sẽ được làm việc tại Việt Nam với thời gian được ghi trong giấy phép. Vậy nếu giấy phép lao động sắp hết hạn thì người lao động có được xin gia hạn không?

  1. Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

  Theo Điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì điều kiện để được gia hạn giấy phép lao động bao gồm:

  - Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

  - Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

  - Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

  Như vậy nếu giấy phép lao động của người nước ngoài còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, có giấy tờ chứng minh lao động nước ngoài tiếp tục làm việc theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp thì sẽ được gia hạn giấy phép lao động.

  2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động

  Về hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động thì người lao động và người sử dụng lao động cần chuẩn bị các giấy tờ sau (theo quy định tại Điều 17 Nghị định 152/2020/NĐ-CP):

  - Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

  - 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

  - Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.

  - Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

  - Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

  - Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

  - Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

  Ngoài ra, đối với các giấy tờ là giấy phép lao động, văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe và giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp thì hồ sơ nộp phải là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

  3. Trình tự gia hạn giấy phép lao động

  Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì trình tự gia hạn giấy phép lao động được thực hiện như sau:

  - Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

   - Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động thì sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

  Đối với giấy phép lao động được gia hạn thì thời hạn của giấy phép lao động theo thời hạn của một trong các trường hợp theo quy định tại Điều 10 Nghị định 152/2020/NĐ-CP nhưng chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa 02 năm.

  Như vậy, trong trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, có giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp thì giấy phép lao động sắp hết hạn sẽ được gia hạn. Tuy nhiên, giấy phép lao động chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa 02 năm.

   
  108 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận