Giấy phép lao động hết thời hạn thì có bị thu hồi không?

Chủ đề   RSS   
 • #603959 12/07/2023

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (266)
  Số điểm: 2077
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 22 lần


  Giấy phép lao động hết thời hạn thì có bị thu hồi không?

  Giấy phép lao động là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước tiếp nhận cấp cho người nước ngoài để người nước ngoài đến Việt Nam làm việc. Tuy nhiên, giấy phép lao động sẽ có thời hạn nhất định và nếu hết thời hạn thì giấy phép lao động có bị thu hồi không?

  1. Thời hạn của giấy phép lao động

  Theo Điều 10 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

  - Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.

  - Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

  - Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

  - Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

  - Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

  - Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

  - Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

  - Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

  - Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

  Như vậy thời hạn của giấy phép lao động sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp theo quy định trên nhưng tối đa là 02 năm.

  2. Các trường hợp thu hồi giấy phép lao động

  Giấy phép lao động bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, cụ thể:

  - Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 156 Bộ luật Lao động 2019. Trong đó, có trường hợp giấy phép lao động hết hạn thì nó sẽ hết hiệu lực.

  - Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

  - Người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

  Như vậy, trường hợp giấy phép lao động hết thời hạn cũng sẽ bị thu hồi theo quy định pháp luật.

  3. Trình tự thu hồi giấy phép lao động

  Giấy phép lao động hết thời hạn thì sẽ bị hết hiệu lực và từ đó sẽ bị thu hồi. Theo khoản 1 Điều 21 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì trong 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép lao động đã thu hồi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động gửi người sử dụng lao động.

  Từ các quy định trên có thể kết luận rằng, giấy phép lao động hết thời hạn sẽ thuộc trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực mà giấy phép lao động hết hiệu lực thì sẽ bị thu hồi theo trình tự được pháp luật quy định.

   
  571 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận