Giấy phép lái xe được cấp trước năm 1996 thì có được cấp đổi theo quy định mới không?

Chủ đề   RSS   
 • #603921 10/07/2023

  nitrum01
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (262)
  Số điểm: 1799
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 31 lần


  Giấy phép lái xe được cấp trước năm 1996 thì có được cấp đổi theo quy định mới không?

  Hiện nay rất nhiều trường hợp người có Giấy phép lái xe đã được cấp từ thời điểm trước năm 1996 không phải là Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. thì có được cấp đổi không?

  Theo các quy định trước đây về sử dụng giấy phép lái xe

  Liên quan đến việc cấp đổi giấy phép lái xe thì trước đây theo quy định tại khoản 11 Điều 45 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT về sử dụng và quản lý giấy phép lái xe thì bằng lái xe và giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp còn giá trị (cấp tại thời điểm năm 1996 về trước) thì tiếp tục sử dụng và thực hiện chuyển đổi theo lộ trình.

  Tại Điều 57 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT có đề cập đến lộ trình chuyển đổi sang Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, cụ thể:

  Giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET theo lộ trình sau:

  - Giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4: trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.

  - Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3): trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

  Sau 06 tháng theo lộ trình chuyển đổi quy định trên, người có giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.

  Như vậy, theo quy định này các giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4 (cũ) phải thực hiện chuyển đổi trước ngày 31/12/2016; giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3) phải thực hiện chuyển đổi trước ngày 31/12/2020. Nếu quá sáu tháng lộ trình trên thì phải thực hiện thi sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. 

  Việc đổi giấy phép lái xe bằng giấy theo quy định hiện hành

  Theo quy định tại khoản 12 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về sử dụng và quản lý Giấy phép lái xe có đề cập Giấy phép lái xe và bằng lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp còn giá trị thì được tiếp tục sử dụng.

  Trường hợp muốn đổi sang Giấy phép lái xe mới thì sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT có đề cập việc đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. được khuyến khích thực hiện trước ngày 31/12/2020. 

  Về đối tượng được đổi giấy phép lái xe có những đối tượng sau:

  - Người Việt Nam, người nước ngoài được đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam;

  - Người có giấy phép lái xe của ngành giao thông vận tải cấp bị hỏng;

  - Người Việt Nam, người nước ngoài định cư lâu dài ở Việt Nam đã có giấy phép lái xe Việt Nam đổi từ giấy phép lái xe nước ngoài, khi hết hạn nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

  - Người có giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng khi thôi phục vụ trong quân đội (phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp quốc phòng…), nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

  - Người có giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31 tháng 7 năm 1995, còn thời hạn sử dụng, khi thôi không tiếp tục phục vụ trong ngành Công an (xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động trong Công an nhân dân), nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

  - Người có giấy phép lái xe mô tô của ngành Công an cấp trước ngày 01 tháng 8 năm 1995 bị hỏng có nhu cầu đổi, có tên trong sổ lưu được xét đổi giấy phép lái xe mới;

  - Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp giấy phép lái xe quốc gia, còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. 

  Tuy nhiên, có một số trường hợp sẽ không đổi giấy phép lái xe như sau:

  - Giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài; giấy phép lái xe quốc tế; giấy phép lái xe của nước ngoài, quân sự, công an quá thời hạn sử dụng theo quy định, bị tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng; giấy phép lái xe nước ngoài không do cơ quan có thẩm quyền cấp;

  - Giấy phép lái xe của ngành Giao thông vận tải nhưng không có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe, bảng kê danh sách cấp giấp phép lái xe (sổ quản lý);

  - Người không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định

  - Người Việt Nam có giấy phép lái xe nước ngoài có thời gian lưu trú tại nước ngoài dưới 03 tháng và thời hạn lưu trú không phù hợp với thời gian đào tạo lái xe của nước cấp giấy phép lái xe

  Như vậy nếu trường hợp người được cấp Giấy phép lái xe (bằng giấy) thuộc những trường hợp không được đổi Giấy phép lái xe thì cần phải thực hiện thi sát hạch và sẽ được cấp theo quy định mới. Do đó trường hợp này cần đối chiếu với quy định trên để biết được có được cấp đổi hay không.

   
  1051 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận