Giấy phép hành nghề khám chữa bệnh ở nước ngoài cấp còn hiệu lực thì có được sử dụng tại Việt Nam?

Chủ đề   RSS   
 • #613085 21/06/2024

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1168)
  Số điểm: 8480
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Giấy phép hành nghề khám chữa bệnh ở nước ngoài cấp còn hiệu lực thì có được sử dụng tại Việt Nam?

  Có thể thấy đối với giấy phép hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam thì mỗi người hành nghề chỉ được cấp 01 giấy phép hành nghề có giá trị trong phạm vi toàn quốc. Vậy đặt ra trường hợp nếu người ở nước ngoài, hiện đã được cấp Giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn hiệu lực thì có được sử dụng tại Việt Nam hành nghề không ?

  Giấy phép hành nghề khám chữa bệnh ở nước ngoài cấp còn hiệu lực thì có được sử dụng tại Việt Nam?

  Căn cứ khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định Thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp như sau:

  1. Giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp được xem xét thừa nhận khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  - Được thừa nhận theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là bên ký kết; giấy phép hành nghề được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài mà cơ quan, tổ chức đó được Bộ Y tế đánh giá để thừa nhận theo quy định tại khoản 3 Điều này;

  - Còn hiệu lực tại thời điểm đề nghị thừa nhận;

  - Có thông tin về chức danh chuyên môn và chức danh đó phải tương đương với một trong các chức danh chuyên môn quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 26 của Luật này.

  2. Thủ tục thừa nhận giấy phép hành nghề được quy định như sau:

  - Người có giấy phép hành nghề gửi hồ sơ đề nghị thừa nhận giấy phép hành nghề đến Bộ Y tế, bao gồm đơn đề nghị thừa nhận giấy phép hành nghề và bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề đã được cấp;

  - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Bộ Y tế phải có văn bản trả lời về việc thừa nhận hoặc không thừa nhận giấy phép hành nghề;

  - Trường hợp cần xác minh đối với việc đào tạo ở nước ngoài của người hành nghề thì thời hạn thừa nhận là 30 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh.

  Do đó, Giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn hiệu lực thì không mặc nhiên sẽ  được sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp được xem xét thừa nhận khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, và việc giấy phép còn hiệu lực là một trong những điều kiện đó.

  Quy định về gia hạn giấy phép hành nghề khám chữa bệnh hiện nay?

  Căn cứ Điều 32 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về Gia hạn giấy phép hành nghề như sau:

  1. Gia hạn giấy phép hành nghề áp dụng đối với trường hợp giấy phép hành nghề hết hạn.

  2. Điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng và lương y bao gồm:

  -  Đáp ứng yêu cầu về cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định tại Điều 22 của Luật này;

  -  Có đủ sức khỏe để hành nghề;

  -  Phải thực hiện thủ tục gia hạn ít nhất 60 ngày trước thời điểm giấy phép hành nghề hết hạn, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;

  -  Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

  3. Điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề đối với chức danh người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền bao gồm điều kiện quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này.

  4. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề bao gồm tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

  5. Thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề được quy định như sau:

  -  Người đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề;

  -  Trong thời gian kể từ khi nhận đủ hồ sơ đến ngày hết hạn ghi trên giấy phép hành nghề, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề có trách nhiệm thực hiện việc gia hạn hoặc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do nếu không thực hiện việc gia hạn; trường hợp đến ngày hết hạn ghi trên giấy phép hành nghề mà không có văn bản trả lời thì giấy phép hành nghề tiếp tục có hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023

  -  Trường hợp cần xác minh việc cập nhật kiến thức y khoa liên tục của người hành nghề theo chương trình do cơ quan, tổ chức nước ngoài thực hiện thì thời hạn gia hạn là 15 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh.

  6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Trên đây là những quy định về quy định về gia hạn giấy phép hành nghề khám chữa bệnh hiện nay.

   
  32 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận