Giấy phép con là gì? Buôn bán bia có cần xin giấy phép con không?

Chủ đề   RSS   
 • #610581 15/04/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (624)
  Số điểm: 10713
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 200 lần


  Giấy phép con là gì? Buôn bán bia có cần xin giấy phép con không?

  Giấy phép con là gì? Tại sao lại cần giấy phép con? Buôn bán bia có cần xin giấy phép con không? Bài viết sau đây sẽ giải đáp các thắc mắc trên.

  Giấy phép con là gì?

  Theo pháp luật hiện hành, chưa có văn bản nào quy định cụ thể về định nghĩa “Giấy phép con”. Đây là cách gọi của người dân để nói về một loại giấy phép trong thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

  Có thể hiểu căn bản giấy phép con là loại giấy phép được cấp cho cá nhân, tổ chức kinh doanh ngành, nghề có điều kiện theo pháp luật đầu tư. Giấy phép con là một loại giấy tờ pháp lý chứng nhận cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện kinh doanh ngành, nghề có điều kiện.

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2020 về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sau:

  Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

  Buôn bán bia có cần xin giấy phép con không?

  Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư 2020 như sau:

  STT

  NGÀNH, NGHỀ

  1

  Sản xuất con dấu

  2

  Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa)

  3

  Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ

  4

  Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

  5

  Kinh doanh súng bắn sơn

  6

  Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng

  7

  Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

   

  46

  Kinh doanh rượu

   

  ….

  Xem thêm đầy đủ danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/04/15/Phu-luc-IV.docx

  Như vậy, chỉ có buôn bán rượu là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nên cần giấy phép con, buôn bán bia không nằm trong danh mục này nên không cần phải có giấy phép con.

  Điều kiện xin giấy phép con là gì?

  Theo Điều 7 Luật Đầu tư 2020 quy định:

  - Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

  Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

  - Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với lý do quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2020 và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.

  - Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội dung sau đây:

  + Đối tượng và phạm vi áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;

  + Hình thức áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;

  + Nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh;

  + Hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính để tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có);

  + Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với điều kiện đầu tư kinh doanh;

  + Thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác (nếu có).

  - Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Như vậy, điều kiện cấp giấy phép con sẽ được quy định tùy theo lĩnh vực kinh doanh, khi quy định điều kiện phải đảm bảo tuân thủ các nội dung trên và phải được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   
  308 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận