Giấy khai sinh không có ngày tháng sinh, bổ sung thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #602395 08/05/2023

  maithuan415
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (556)
  Số điểm: 4919
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 60 lần


  Giấy khai sinh không có ngày tháng sinh, bổ sung thế nào?

  Việc giấy khai sinh không có ngày tháng sinh sẽ gây khó cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, phổ biến nhất là thủ tục xin cấp Căn cước công dân.
   
  Để tránh xảy ra vướng mắc do không có ngày tháng sinh, người sử dụng giấy khai sinh không có ngày tháng sinh cần làm thủ tục bổ sung hộ tịch trên giấy khai sinh.
   
  Thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh trên giấy khai sinh
   
  Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (theo Điều 27 Luật Hộ tịch 2014)
   
  Hồ sơ cần chuẩn bị:
   
  - Tờ khai bổ sung hộ tịch theo mẫu;
   
  - Giấy tờ liên quan như: Giấy chứng sinh hoặc văn bản xác nhận của cơ sở y tế nơi cá nhân sinh ra;
   
  Trình tự thủ tục:
   
  - Người yêu cầu bổ sung hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch;
   
  - Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng trong Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu;
   
  - Công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh và đóng dấu vào nội dung bổ sung.
   
  Cách xác định ngày, tháng sinh khi bổ sung thông tin
   
  Tại Điều 18 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về việc bổ sung ngày tháng sinh như sau:
   
  - Trường hợp cá nhân đã đăng ký khai sinh trước ngày 01/01/2016 nhưng Giấy khai sinh, Sổ đăng ký khai sinh không ghi ngày, tháng sinh thì được bổ sung ngày, tháng sinh theo Giấy chứng sinh hoặc văn bản xác nhận của cơ sở y tế nơi cá nhân sinh ra;
   
  Trường hợp không có giấy chứng sinh, không có văn bản xác nhận của cơ sở y tế thì ngày, tháng sinh được xác định như sau:
   
  - Đối với người có hồ sơ, giấy tờ cá nhân ghi thống nhất về ngày, tháng sinh, thì xác định theo ngày, tháng sinh đó;
   
  Trường hợp ngày, tháng sinh trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân không thống nhất thì xác định theo ngày, tháng sinh trong hồ sơ, giấy tờ được cấp hoặc xác nhận hợp lệ đầu tiên;
   
  - Đối với người không có hồ sơ, giấy tờ cá nhân hoặc hồ sơ, giấy tờ cá nhân không có ngày, tháng sinh thì cho phép người yêu cầu cam đoan về ngày, tháng sinh;
   
  - Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh theo hướng dẫn trên, thì ngày, tháng sinh là ngày 01/01 của năm sinh; trường hợp xác định được tháng sinh nhưng không xác định được ngày sinh thì ngày sinh là ngày 01 của tháng sinh;
   
  - Trường hợp cơ quan thực hiện việc bổ sung thông tin không phải cơ quan đăng ký hộ tịch trước đây, thì sau khi giải quyết phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến cơ quan đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch; nếu cơ quan đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì thông báo đến Bộ Ngoại giao.
   
  493 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận