Giấy khai sinh bản chính bị mất, bị sai thông tin thì phải làm sao?

Chủ đề   RSS   
 • #601725 12/04/2023

  maithuan415
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (556)
  Số điểm: 4919
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 60 lần


  Giấy khai sinh bản chính bị mất, bị sai thông tin thì phải làm sao?

  Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh.
   
  Những thông tin trên giấy khai sinh phải chính xác để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân. Trường hợp có sự sai sót hoặc mất phải nhanh chóng tiến hành đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý ngay.
   
  Giấy khai sinh bản chính có làm lại được không?
   
  Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP người dân có thể đăng ký lại khai sinh trong trường hợp đã đăng ký khai sinh trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất. Tuy nhiên, trên thực tế, trường hợp cả Sổ hộ tịch và các giấy tờ liên quan lưu giữ tại cơ quan đăng ký hộ tịch đều bị mất là rất hiếm khi xảy ra. 
   
  Trường hợp bị mất giấy khai sinh bản chính 
   
  Trường hợp bị mất giấy khai sinh bản chính nhưng không đủ điều kiện được làm lại theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì khi bị mất có thể đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi từng cấp khai sinh trước đây để xin cấp trích lục khai sinh bản sau. Về thủ tục xin cấp trích lục khai sinh bản sao được quy định tại Điều 64 Luật Hộ tịch 2014 quy định:
   
  Theo đó, Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch. 
   
  Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.
   
  Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.
   
  Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, người làm mất cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
   
  - Mẫu đơn xin trích lục giấy khai sinh;
   
  - Giấy tờ tùy thân có ảnh (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) để xuất trình;
   
  - Trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục phải có văn bản ủy quyền.
   
  Theo đó, nên chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và phù hợp nêu trên, đến cán bộ làm công tác hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản sao trích lục giấy khai sinh, báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch ký cấp bản sao trích lục.
   
  Trường hợp giấy khai sinh bản chính bị sai thông tin
   
  Nếu giấy khai sinh bị sai thông tin  thì phải làm thủ tục cải chính giấy khai sinh theo quy định tại tại Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.
   
  Đầu tiên phải xem điều kiện cải chính giấy khai sinh khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau: Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch Theo đó, trường hợp thông tin trên giấy khai sinh không sai nhưng vẫn muốn thay đổi thì không được cải chính.
   
  Trường hợp do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu làm giấy khai sinh thì mới được cải chính giấy khai sinh.
   
  Trường hợp được cải chính giấy khai sinh, theo Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 thủ tục cải chính giấy khai sinh thực hiện như sau:
   
  - Người yêu cầu cải chính giấy khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch;
   
  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc cải chính là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp
   
  - Hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào giấy khai sinh;
  Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc;
   
  - Trường hợp đăng ký cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch;
   
  Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.
   
  5425 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn maithuan415 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #606004   10/10/2023

  Giấy khai sinh bản chính bị mất, bị sai thông tin thì phải làm sao?

  Ngày trước ba mẹ em có làm giấy khai sinh cho em nhưng bị mất, sau đó làm lại thì ngày sinh trong giấy không đúng với ngày sinh thực. Vậy bây giờ em muốn biết được ngày sinh chính xác của mình thì phải làm sao ạ?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn qt23022000@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/10/2023)