Giấy chứng sinh nhầm lẫn về giới tính của trẻ thì xin cấp lại được không?

Chủ đề   RSS   
 • #605268 07/09/2023

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (767)
  Số điểm: 5150
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 83 lần


  Giấy chứng sinh nhầm lẫn về giới tính của trẻ thì xin cấp lại được không?

  Khi trẻ được sinh ra, trước khi trẻ về nhà thì sẽ được bệnh viện, nhà hộ sinh cấp cho giấy chứng sinh theo mẫu quy định. Giấy chứng sinh là giấy tờ quan trọng để sau này làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ. Giấy chứng sinh bao gồm nhiều nội dung, trong đó có phần giới tính của trẻ. Vậy trong trường hợp phát hiện giấy chứng sinh bị sai giới tính thì cha mẹ trẻ có thể yêu cầu bệnh viện cấp lại hay không?

  1. Giấy chứng sinh nhầm lẫn về giới tính của trẻ thì xin cấp lại được không?

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT có quy định về thủ tục cấp lại Giấy chứng sinh, theo đó:

  "Trường hợp đã cấp Giấy chứng sinh mà phát hiện có nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh: bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ phải làm Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp Giấy chứng sinh cho trẻ lần đầu. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng sinh có nhầm lẫn để hủy, đơn và giấy tờ chứng minh được lưu cùng với bản lưu cũ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Giấy chứng sinh được cấp lại phải ghi rõ số, quyển số của Giấy chứng sinh cũ và đóng dấu “Cấp lại”. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 03 ngày làm việc."

  Như quy định trên thì trường hợp Giấy chứng sinh đã cấp mà phát hiện có nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh thì bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ được quyền làm đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo quy định. Việc ghi nhầm giới tính của trẻ cũng là trường hợp có nhầm lẫn khi cấp Giấy chứng sinh, cho nên khi phát hiện thì cha mẹ trẻ có quyền yêu cầu bệnh viện cấp lại Giấy chứng sinh mới.

  giay-chung-sinh-nham-lan-gioi-tinh

  2. Thủ tục cấp Giấy chứng sinh hiện nay được quy định thế nào?

  Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT, khoản 1, 2 Điều 1 Thông tư 34/2015/TT-BYT, khoản 1 Điều 1 Thông tư 27/2019/TT-BYT có quy định về thủ tục cấp Giấy chứng sinh như sau:

  - Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh. Cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy chứng sinh được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ để làm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  - Trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu và nộp cho Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh, Trạm y tế tuyến xã phải làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc. Việc cấp Giấy chứng sinh thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

  - Trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thì Bên vợ chồng nhờ mang thai hộ hoặc Bên mang thai hộ phải nộp Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này và bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra.

  Trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ sẽ được cấp Giấy chứng sinh theo Mẫu quy định tại Phụ lục 01A ban hành kèm theo Thông tư này. Giấy chứng sinh này là văn bản chứng minh việc mang thai hộ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh. Việc cấp Giấy chứng sinh thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.

   
  86 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận