Giấy chứng sinh là gì? Giấy chứng sinh là được cấp hay yêu cầu cấp?

Chủ đề   RSS   
 • #611519 14/05/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (507)
  Số điểm: 8673
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 159 lần


  Giấy chứng sinh là gì? Giấy chứng sinh là được cấp hay yêu cầu cấp?

  Khi em bé ra đời, trước khi làm thủ tục khai sinh thì sẽ có giấy chứng sinh. Vậy, giấy chứng sinh là gì? Giấy chứng sinh sẽ đương nhiên được cấp hay cha mẹ phải yêu cầu cấp giấy chứng sinh cho con?

  Giấy chứng sinh là gì?

  Hiện nay pháp luật chưa có quy định nào cụ thể về khái niệm giấy chứng sinh. Tuy nhiên, có thể hiểu giấy chứng sinh được dùng làm căn cứ chứng thực, xác nhận sự ra đời của một người, đồng thời dùng để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ hoặc các thủ tục khác có liên quan.

  Giấy chứng sinh là một trong những loại giấy tờ quan trọng mà mỗi con người được cấp từ khi mới sinh ra. Thời hạn sử dụng của giấy chứng sinh là đến khi trẻ được đăng ký khai sinh.

  Giấy chứng sinh là được cấp hay yêu cầu cấp?

  Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT sửa đổi bởi Thông tư 34/2015/TT-BYT, Thông tư 27/2019/TT-BYT quy định như sau:

  - Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp giấy chứng sinh có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu giấy chứng sinh. 

  Mẫu giấy chứng sinh: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/14/Mau-giay-chung-sinh.doc 

  Cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy chứng sinh được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ để làm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  - Trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 27/2019/TT-BYT và nộp cho Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh, Trạm y tế tuyến xã phải làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.

  Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/14/To-khai-de-nghi-cap-giay-chung-sinh.doc 

  - Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc. Việc cấp Giấy chứng sinh thực hiện theo quy định nêu trên.

  - Trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thì Bên vợ chồng nhờ mang thai hộ hoặc Bên mang thai hộ phải nộp Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ theo Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 34/2015/TT-BYT và bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra.

  Bản xác nhận sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/14/Sinh-con-bang-mang-thai-ho.docx 

  - Trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ sẽ được cấp Giấy chứng sinh theo Mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT. Giấy chứng sinh này là văn bản chứng minh việc mang thai hộ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh.

  Việc cấp Giấy chứng sinh thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT (sửa đổi bởi Thông tư 34/2015/TT-BYT, Thông tư 27/2019/TT-BYT).

  Như vậy, trường hợp trẻ sinh ra trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì sẽ được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp giấy chứng sinh. Trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh

  Không có giấy chứng sinh có làm khai sinh cho con được không?

  Theo khoản 1 Điều 16 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký khai sinh. Trong đó:

  Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

  - Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; 

  - Trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; 

  - Trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

  Như vậy, nếu không có giấy chứng sinh bạn có thể nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh con.

  Nếu trường hợp không có người làm chứng thì có giấy cam đoan về việc sinh để thực hiện đăng ký khai sinh cho con.

   
  114 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận