Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp

Chủ đề   RSS   
 • #513749 15/02/2019

  Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp

  Vận đơn hàng không thứ cấp là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng giao nhận hàng hóa để vận chuyển bằng đường hàng không giữa doanh nghiệp giao nhận hàng hóa và người gửi hàng, điều kiện của hợp đồng và việc đã tiếp nhận hàng hóa để vận chuyển.

  Để xuất vận đơn hàng không thứ cấp, doanh nghiệp giao nhận hàng hóa phải đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

  - Đơn đề nghị đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp;

  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

  - Mẫu vận đơn hàng không thứ cấp;

  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài nếu làm đại lý xuất vận đơn hàng không thứ cấp cho doanh nghiệp giao nhận hàng hóa nước ngoài.

  Doanh nghiệp Việt Nam gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký, nếu không cấp Giấy chứng nhận phải nêu rõ lý do bằng văn bản. 

  Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp phải nộp lệ phí. Mức lệ phí là 2.400.000 VNĐ.

  Căn cứ pháp lý:

  Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006

  Thông tư 81/2014/TT-BGTVT

   
  1363 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận