Giấy cầm đồ có giá trị pháp lý không? Không ghi lãi suất thì có được tính lãi không?

Chủ đề   RSS   
 • #606732 10/11/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2131)
  Số điểm: 74686
  Cảm ơn: 59
  Được cảm ơn 1596 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Giấy cầm đồ có giá trị pháp lý không? Không ghi lãi suất thì có được tính lãi không?

  Cầm đồ không còn quá xa lạ đối với chúng ta, nhiều thắc mắc của người dân xoay quanh vấn đề này như: giấy cầm đồ có giá trị pháp lý không? Không ghi lãi suất trên giấy cầm đồ thì có được tính lãi không? Bài viết sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Cầm đồ là cầm cố tài sản tại cửa hàng cầm đồ để giao kết hợp đồng vay tiền. Đây là  phương thức bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, theo đó người cầm đồ giao tài sản cho hiệu cầm đồ để được vay một số tiền nhất định. 

  Việc cầm cố tài sản tại cửa hàng cầm đồ được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định về hoạt động của cửa hàng cầm đồ. Vậy giấy cầm đồ có giá trị pháp lý hay không?

  Giấy cầm đồ có giá trị pháp lý không?

  Căn cứ tại Điều 401 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về tính hiệu lực của hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố và bên nhận cầm cố như sau:

  Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

  Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, giấy cầm đồ là một hợp đồng giao kết có hiệu lực pháp lý kể từ thời điểm giao kết. Bên cầm đồ và bên nhận cầm đồ phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Bộ luật dân sự 2015 về cầm cố tài sản như cam kết trong giấy cầm đồ.

  Nếu giấy cầm đồ không ghi lãi suất thì có được tính lãi không?

  Căn cứ tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật  Dân sự 2015 quy định về Lãi suất như sau: Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

  Đồng thời, theo Bộ luật dân sự 2015, công nhận hợp đồng bằng lời nói, có thể trao đổi trực tiếp hay gián tiếp qua điện thoại. (căn cứ tại khoản 3 Điều 394 Bộ Luật Dân sự 2015)

  Như vậy, không phụ thuộc có ghi hay không lãi suất trong giấy cầm đồ, lãi suất sẽ được thỏa thuận bởi bên cầm đồ và bên nhận cầm đồ và phù hợp với quy định của pháp luật.

  Lãi suất cầm đồ theo quy định pháp luật hiện nay là bao nhiêu?

  Căn cứ tại Điều 29 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về lãi suất cầm đồ như sau:

  Tỷ lệ lãi suất vay tiền thông qua dịch vụ cầm đồ để cầm cố tài sản, sẽ không được vượt quá tỷ lệ lãi suất mà Bộ luật dân sự quy định.

  Theo đó, căn cứ tại Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015:

  Lãi suất khi vay tiền sẽ do các bên tự nguyện thỏa thuận với nhau, nhưng không vượt quá 20% trên một năm của khoản tiền vay đó, trừ trường hợp luật có quy định khác.

  - Nếu các bên tự thỏa thuận lãi suất, nhưng vượt quá lãi suất giới hạn mà luật quy định thì mức lãi suất vượt sẽ không có hiệu lực.

  - Nếu các bên dù có thỏa thuận về trả lãi vay, tuy nhiên không có sự xác định rõ mức lãi suất là bao nhiêu phần trăm và có tranh chấp xảy ra, thì lãi suất sẽ xác định bằng 50% mức lãi suất luật quy định tại thời điểm trả nợ.

   
  353 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (27/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận