Giáo viên TPHCM sẽ nhận được thu nhập tăng thêm lên đến 3 triệu đồng

Chủ đề   RSS   
 • #611185 04/05/2024

  motchutmoingay24
  Top 200
  Lớp 5

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (471)
  Số điểm: 7200
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 154 lần


  Giáo viên TPHCM sẽ nhận được thu nhập tăng thêm lên đến 3 triệu đồng

  Vừa qua, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện quy định đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc và chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 08/2023 của HĐND Thành phố.

  Ngày 02/05/2024, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 20/2024/QĐ-UBND về Ban hành quy định đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/05/2024.

  Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có Văn bản 2360/UBND-VX gửi các sở, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện quy định đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc và chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố.

  Theo đó, mức chi thu nhập tăng thêm dành cho giáo viên sẽ dựa trên cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng công việc theo Quy định đánh giá được ban hành kèm theo Quyết định 20/2024/QĐ-UBND.

  Một số nội dung có liên quan đến thu nhập tăng thêm của viên chức ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

  Thang điểm và xếp loại

  TP.HCM chia thang điểm 100 để đánh giá cán bộ, công chức trên 3 yếu tố: ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức; năng lực và kỹ năng; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nếu vi phạm sẽ bị trừ điểm.

  Việc xếp loại chia thành 4 mức:

  - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu đạt từ 90 - 100 điểm 

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu đạt từ 75 đến dưới 90 điểm 

  - Hoàn thành nhiệm vụ nếu đạt từ 50 đến dưới 75 điểm 

  - Không hoàn thành nhiệm vụ nếu dưới 50 điểm.

  Riêng thủ trưởng các sở ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã còn xét thêm chỉ số tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính. Cụ thể, tỷ lệ hài lòng từ 90% trở lên mới được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn từ 80% trở lên thì xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Số ngày làm việc thực tế

  Đối với viên chức là giáo viên, giảng viên:

  Trong thời gian năm học, giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy đủ số tiết nghĩa vụ theo quy định (giảng dạy và thực hiện đầy đủ các hoạt động chuyên môn khác theo phân công của cấp có thẩm quyền) thì được tính là làm đủ số ngày làm việc thực tế.

  Trong thời gian hè: Thực hiện theo khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Quy định được ban hành kèm theo Quyết định 20/2024/QĐ-UBND

  Đối với công chức, viên chức hành chính (nhân viên) tại các cơ sở giáo dục công lập không có chế độ nghỉ hè:

  Thực hiện nguyên tắc tính số ngày làm việc thực tế như công chức, viên chức các ngành, lĩnh vực khác nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Quy định được ban hành kèm theo Quyết định 20/2024/QĐ-UBND

  Mức chi thu nhập tăng thêm

  Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng thu nhập tăng thêm theo mức tối đa là 1,8 lần lương ngạch bậc, chức vụ. 

  Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì nhận thu nhập tăng thêm bằng 80% của mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  Không chi thu nhập tăng thêm cho trường hợp chỉ hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

  Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND quy định từ năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nhận mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh.

  Theo Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về dự toán thu ngân sách Nhà nước và thu chi ngân sách năm 2024, hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,5 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ. Đối với các đối tượng nhận thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể, mức chi tối đa 3 triệu đồng/tháng.

   
  282 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn motchutmoingay24 vì bài viết hữu ích
  admin (12/06/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận