Giáo viên tin học tại trường tiểu học hạng III kiêm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ chí Minh thì phải dạy bao nhiêu tiết một tuần ?

Chủ đề   RSS   
 • #507571 14/11/2018

  Giáo viên tin học tại trường tiểu học hạng III kiêm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ chí Minh thì phải dạy bao nhiêu tiết một tuần ?

  Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định như sau:

  "Điều 6. Định mức tiết dạy

  Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

  1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

  2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

  Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;

  Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

  3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành."

  Áp dụng quy định trên vào trường hợp này thì giáo viên dạy tin học kiêm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng III thì định mức tiết dạy bằng 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học.

   
  1582 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận