Giáo viên tập sự có được hưởng phụ cấp đứng lớp không?

Chủ đề   RSS   
 • #466052 29/08/2017

  Giáo viên tập sự có được hưởng phụ cấp đứng lớp không?

  Cho mình hỏi, đối với trường hợp là giáo viên đang trong thời gian tập sự thì có được hưởng phụ cấp đứng lớp hay không? Xin cảm ơn cả nhà!

   
  7343 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenthitragiang2009@gmail.com vì bài viết hữu ích
  Sensen93 (29/08/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #466055   29/08/2017

  Sensen93
  Sensen93
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (291)
  Số điểm: 3005
  Cảm ơn: 265
  Được cảm ơn 155 lần


  Hiện nay, các chế độ phụ cấp ưu đãi dành cho giáo viên tực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập (hay còn gọi là phụ cấp đứng lớp) được quy định tại Quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập và tại Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định 244/2005/QĐ-TTg.
   
  Theo đó, Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng cũng như điều kiện áp dụng quy định về chế độ phụ cấp như sau:
   
  1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 
   
  a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật); 
   
  b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm; 
   
  c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền. 
   
  2. Điều kiện áp dụng 
   
  a) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo; 
   
  b) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau: 
   
  - Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; 
   
  - Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng; 
   
  - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; 
   
  - Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành; 
   
  - Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.
   
  Như vậy, căn cứ quy định này thì giáo viên đang trong thời gian tập sự tuy nhiên đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. Tức là nếu giáo viên đang trong thời gian tập sự nhưng đã được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo thì vẫn được hưởng chế độ phụ cấp đứng lớp. Ngược lại, trong thời gian tập sự, giáo viên chưa được chuyển, xếp lương vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo thì các chế độ ưu đãi cho giáo viên người đó sẽ không được áp dụng.
   
   

  Everything happens for a reason...

   
  Báo quản trị |