Giáo viên phạm tội nhưng có nhiều đóng góp trong giáo dục thì có được giảm án?

Chủ đề   RSS   
 • #604315 27/07/2023

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (767)
  Số điểm: 5150
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 83 lần


  Giáo viên phạm tội nhưng có nhiều đóng góp trong giáo dục thì có được giảm án?

  Một số trường hợp giáo viên phạm tội, nhưng họ là người thầy, người cô có tâm huyết với nghề, đạt được nhiều thành tích, có nhiều đóng góp to lớn trong ngành giáo dục, được mọi người quý trọng, yêu mến. Vậy khi họ phạm tội, bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì những đóng góp của họ trong ngành có được xem xét để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không?

  1. Giáo viên phạm tội nhưng có nhiều đóng góp trong hoạt động giáo dục thì có được giảm án?

  Căn cứ theo Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi điểm a, b khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 có quy định:

  Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

  - Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

  - Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

  - Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

  - Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

  - Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

  - Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;

  - Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;

  - Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

  - Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

  - Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;

  - Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;

  - Phạm tội do lạc hậu;

  - Người phạm tội là phụ nữ có thai;

  - Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;

  - Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

  - Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

  - Người phạm tội tự thú;

  - Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

  - Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án;

  - Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

  - Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;

  - Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.

  Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

  Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.

  Theo đó, có quy định người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác là tính tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

  Cho nên, trường hợp giáo viên phạm tội nhưng là người có nhiều đóng góp trong giáo dục thì cũng có thể được xem là có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

  Ngoài ra, khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

  giao-vien-pham-toi

  2. Quyết định hình phạt và quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt thế nào?

  Căn cứ theo Điều 50 Bộ luật Hình sự 2015, Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 có các quy định:

  Căn cứ quyết định hình phạt

  1. Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật này, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

  2. Khi quyết định áp dụng hình phạt tiền, ngoài căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án căn cứ vào tình hình tài sản, khả năng thi hành của người phạm tội.

  Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng

  1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này.

  2. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể.

  3. Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, thì Tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.

  Theo đó, khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật này, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trường hợp áp dụng hình phạt tiền thì Tòa án còn căn cứ thêm tình hình tài sản, khả năng thi hành của người phạm tội.

  Tòa án cũng có thể xem xét quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nếu người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này.

  Như vậy, giáo viên phạm tội nhưng có nhiều đóng góp trong hoạt động giáo dục thì có thể được xem xét giảm án theo như các quy định trên.

   
  106 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận