Giáo viên mầm non không thuộc biên chế thì có được hưởng phụ cấp thâm niên không?

Chủ đề   RSS   
 • #506095 30/10/2018

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Giáo viên mầm non không thuộc biên chế thì có được hưởng phụ cấp thâm niên không?

  Tôi là giáo viên tại trường công lập, đóng bảo hiểm, lương theo bậc, hệ số nhưng không được phụ cấp thâm niên mà tôi công tác cũng 17 năm rồi. Phía nhà trường giải thích là chưa được biên chế nên không được tính, không biết quy định hiện nay quy định thế nào về vấn đề này?
   
   
  1826 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #506096   30/10/2018

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Theo Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH:

  "Điều 1. Hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

  1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

  ..."

  Theo đó, trước đây mặc nhiên là giáo viên trong biên chế thì mới được áp dụng chế độ thâm niên. Tuy nhiên, quy định này đã được sửa đổi tại Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH như sau:

  "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

  1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật)”.

  Theo đó, từ ngày 04/01/2016 (ngày thông tư 29 này có hiệu lực) thì giáo viên chỉ  cần có trong danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà không nhất thiết phải là giáo viên thuộc biên chế thì được tính chế độ thâm niên.

   
  Báo quản trị |