Giáo viên mầm non công lập được hưởng theo mức lương cơ sở hay mức lương tối thiểu vùng?

Chủ đề   RSS   
 • #582896 24/04/2022

  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1345
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 4 lần


  Giáo viên mầm non công lập được hưởng theo mức lương cơ sở hay mức lương tối thiểu vùng?

  Tại Điều 2 Luật Viên chức 2010 có quy định như sau:

  Điều 2: Viên chức

  Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  Như vậy có thể xác định rằng giáo viên mầm non công lập là viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp.

  Tại Điều 1 Nghị định 38/2019/NĐ-CP có quy định như sau:

  Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

  Căn cứ theo quy định trên, giáo viên mầm non đang công tác tại các trường công lập (đơn vị sự nghiệp công của nhà nước) sẽ được hưởng mức lương cơ sở.

  Mức lương cơ sở hiện hành được quy định tại Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP như sau:

  1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

  a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

  b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

  c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

  2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

  3. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

  Như vậy, mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng. Mức lương này được ban hành năm 2019 và cho đến nay chưa có sự thay đổi.

   
  96 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583062   27/04/2022

  Giáo viên mầm non công lập được hưởng theo mức lương cơ sở hay mức lương tối thiểu vùng?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn, tuy nhiên mình có góp ý như sau: Hiện nay không giống giáo viên là viên chức tại các trường công lập (ký hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, được tuyển dụng theo vị trí việc làm), giáo viên hợp đồng là người ký hợp đồng lao động với các trường học (bao gồm cả trường công và trường tư), hưởng lương theo thỏa thuận của các bên nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

   
  Báo quản trị |