Giáo viên dạy thuế dục online có được hưởng chế độ bồi dưỡng cho tiết giảng thực hành?

Chủ đề   RSS   
 • #584887 31/05/2022

  Giáo viên dạy thuế dục online có được hưởng chế độ bồi dưỡng cho tiết giảng thực hành?

  Trong thời kỳ dịch Covid thì nhiều trường học phải giảng dạy online, vậy chính sách hưởng chế độ bồi dưỡng của giáo viên thể dục dạy tiết thực hành có được hưởng khi không dạy ngoài trời hay không?
  Căn cứ quy định tại Điều 3 Quyết định 51/2012/QĐ-TTg:
  "Điều 3. Chế độ bồi dưỡng
  Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 01 tiết giảng thực hành."
  =>> Như vậy có thể thấy quy định ở đây là đối với tiết giảng thực hành thì sẽ được chi trả 1% mức lương tối thiểu chung. Theo đó quy định ở đây là tiết dạy thực hành chứ không phải là tiết dạy ngoài trời. Nên nếu tiết dạy đó áp dụng hình thức giảng dạy trực tuyến nhưng về bản chất vẫn là tiết dạy thực hành, khi giảng dạy giáo viên vẫn phải dạy thực hành, quay video, giảng dạy các động tác thể dục như bình thường. Vì vậy nếu căn cứ không phải tiết dạy ngoài trời để cắt chế độ trợ cấp này là không có căn cứ.
  Theo đó quan điểm của bản thân thì giáo viên thể dục dạy thực hành qua phương thức trực tuyến vẫn phải được hưởng chế độ này và được chi trả cùng thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng.
   
  226 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận