Giáo viên chuyển trường có phải ký lại hợp đồng?

Chủ đề   RSS   
 • #592952 29/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Giáo viên chuyển trường có phải ký lại hợp đồng?

  Chuyển công tác giảng dạy giữa các trường hợp với nhau cũng là một phần công việc đối với giáo viên tại đơn vị sự nghiệp công lập. Một phần có thể là do tính chất công việc yêu cầu phần khác có thể do nguyện vọng cá nhân. Vậy trường hợp giáo viên chuyển công tác giảng dạy tại một đơn vị khác thì có phải ký lại hợp đồng?
   
  giao-vien-chuyen-truong-co-phai-ky-lai-hop-dong
   
  Hình thức hợp đồng lao động đối với giáo viên
   
  Căn cứ Điều 25 Luật Viên chức 2010 (sửa đổi bởi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức 2019) quy định giáo viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được thiết lập bởi các loại hợp đồng sau đây:
   
  (1) Hợp đồng làm việc xác định thời hạn:
   
  Áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01/7/2020, có hiệu lực từ đủ 12 tháng - 60 tháng.
   
  (2) Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn:
   
  Áp dụng với viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020, hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
   
  Trừ các đối tượng sau đây:
   
  - Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức 2010.
   
  - Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
   
  Giải quyết hợp đồng trong trường hợp chuyển công tác
   
  Về vấn đề hợp đồng làm việc được ký kết bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển công tác thì căn cứ theo Điều 20 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:
   
  - Chuyển công tác đối với hợp đồng xác định thời hạn:
   
  Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020 nhưng đang thực hiện hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết, kể cả trường hợp viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác.
   
  Sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng làm việc đã ký kết thì được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.
   
  - Chuyển công tác theo thẩm quyền yêu cầu:
   
  Trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không thực hiện việc tuyển dụng mới và không giải quyết chế độ thôi việc.
   
  Tuy nhiên, phải ký kết hợp đồng làm việc mới với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  Xếp lương của giáo viên khi chuyển công tác
   
  Bên cạnh việc chuyển công tác phải thực hiện hợp đồng mới thì mức lương cũ của viên chức giáo dục cũng rất được quan tâm. Trong trường hợp chuyển công tác thì xếp lương của giáo viên được thực hiện như sau:
   
  Thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức phù hợp trên cơ sở căn cứ vào loại hình hợp đồng làm việc của viên chức đang được ký kết tại đơn vị sự nghiệp công lập trước.
   
  Khi chuyển công tác, năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng BHXH bắt buộc của viên chức.
   
  Đồng thời, khi giáo viên chuyển công tác thì không được kết hợp nâng bậc lương. Công việc mới phù hợp với chức danh đang giữ thì tiếp tục trả lương theo giấy thôi trả lương của cơ quan, đơn vị cũ.
   
  Như vậy, giáo viên muốn chuyển công tác mà ký hợp đồng có thời hạn trước ngày 01/7/2020 thì tiếp tục thực hiện hợp đồng cho tới khi tái ký. Đối với trường hợp chuyển theo yêu cầu thì phải thực hiện hợp đồng mới nhưng giữ nguyên các quyền lợi tại trường cũ.
   
  341 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593642   03/11/2022

  phantrungnghia99
  phantrungnghia99
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:27/02/2022
  Tổng số bài viết (459)
  Số điểm: 4650
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 64 lần


  Giáo viên chuyển trường có phải ký lại hợp đồng?

  Cảm ơn những chia sẻ của tác giả, mình xin phép được bổ sung thêm một số quy định về việc xếp lương khi chuyển công tác như sau:
   
  Việc xếp lương cho giáo viên chuyển công tác đến đơn vị sự nghiệp công lập mới được quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:
   
  “Điều 20. Các nội dung liên quan đến hợp đồng làm việc
  ...
  4. Trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không thực hiện việc tuyển dụng mới và không giải quyết chế độ thôi việc, nhưng phải ký kết hợp đồng làm việc mới với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức phù hợp trên cơ sở căn cứ vào loại hình hợp đồng làm việc của viên chức đang được ký kết tại đơn vị sự nghiệp công lập trước khi chuyển công tác, năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của viên chức.”
   
  Thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức phù hợp trên cơ sở căn cứ vào loại hình hợp đồng làm việc của viên chức đang được ký kết tại đơn vị sự nghiệp công lập trước khi chuyển công tác, năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của viên chức.
   
  Theo quy định này, khi chuyển công tác đến trường công khác thì viên chức được xếp lương căn cứ vào hợp đồng làm việc đang ký tại trường công trước khi chuyển công tác cùng với năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của viên chức.
   
  Đồng thời, căn cứ điểm c khoản 3 Mục II Thông tư 79/2005/TT-BNV, khi giáo viên chuyển công tác thì không được kết hợp nâng bậc lương.
   
  Công việc mới phù hợp với chức danh đang giữ thì tiếp tục trả lương theo giấy thôi trả lương của cơ quan, đơn vị cũ trong đó tính cả thời gian xét nâng bậc lương lần sau/xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở hạng đang giữ.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phantrungnghia99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/11/2022)
 • #594260   27/11/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (2004)
  Số điểm: 14475
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Giáo viên chuyển trường có phải ký lại hợp đồng?

  Cám ơn những thông tin chia sẻ của bạn. Nói chung là hướng dẫn việc chuyển công tác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, còn trong trường hợp nghỉ mà xin vào đơn vị sự nghiệp khác thì phải thực hiện tuyển dụng như ban đầu, đương nhiên sẽ phải ký hợp đồng làm việc. Còn về lương thì phải theo thỏa thuận có chấp nhận mức lương, hệ số lương như làm ở đơn vị cũ hay không.

   

   
  Báo quản trị |