Giáo viên âm nhạc trường công lập có được hưởng phụ cấp thâm niên?

Chủ đề   RSS   
 • #574565 14/08/2021

  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Giáo viên âm nhạc trường công lập có được hưởng phụ cấp thâm niên?

  Theo Điều 2 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng như sau:
   
  Nghị định này áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bao gồm:
   
  Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số có các ký tự đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).
   
  Đồng thời, tại Điều 2 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:
   
  Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm:
   
  1. Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29.
   
  2. Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.28.
   
  3. Giáo viên tiểu học hạng I - Mã số V.07.03.27.
   
  Trường hợp đang giữ giữ hạng chức danh giáo viên tiểu học Mã số V.07 thì được xác định là nhà giáo nên thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp này.
   
   
  539 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #581916   29/03/2022

  Cảm ơn bài viết của bạn. Nhờ những thông tin của bạn mình biết thêm đươc những thông tin hữu ích về ngạch giáo viên tiểu học đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định hiện nay. Rất mong thể nhận được nhiều thông tin hữu ích hơn nữa từ các bài viết của bạn. 

   
  Báo quản trị |