Giao kết hợp đồng riêng đối với chủ tịch hội đồng quản trị

Chủ đề   RSS   
 • #591933 29/09/2022

  ltd240195

  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:30/06/2022
  Tổng số bài viết (50)
  Số điểm: 1165
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 15 lần


  Giao kết hợp đồng riêng đối với chủ tịch hội đồng quản trị

  Mình có vướng mắc cần hỗ trợ:

  Tổng giám đốc Công ty A có dự định sẽ ký Hợp đồng lao động với Chủ tịch Hội đồng quản trị là chuyên viên tư vấn cao cấp của Công ty và hàng tháng công ty chi trả 1 mức lương nhất định cho Chủ tịch Hội đồng quản trị như vậy

  1. Số tiền lương hàng tháng của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có cần phải đưa vào tổng mức thù lao và thưởng, thu nhập khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị? và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm hay không?

  2. Tại mục được thể hiện riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty có cần phải đưa nội dung tiền lương Hợp đồng lao động với Chủ tịch Hội đồng quản trị là chuyên viên tư vấn cao cấp của Công ty vào báo cáo vào báo cáo tài chính của Công ty không? nội dung này có cần phải báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông hàng năm sau khi đã chi không?

  3. Việc Tổng giám đốc Công ty A ký Hợp đồng lao động với Chủ tịch Hội đồng quản trị là chuyên viên tư vấn cao cấp của Công ty và hàng tháng công ty chi trả 1 mức lương nhất định cho Chủ tịch Hội đồng quản trị như vậy có đúng quy định của pháp luật không?

  4. Nội dung Giám đốc Công ty ký Hợp đồng lao động và mức lương của HĐLĐ đó theo quy định có cần phải công bố thông tin?

  Rất mong sớm nhận được ý kiến tư vấn của các bạn. Trân trọng cảm ơn!

   
  62 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ltd240195 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591938   29/09/2022

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1797)
  Số điểm: 11639
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 233 lần


  Giao kết hợp đồng riêng đối với chủ tịch hội đồng quản trị

  Về vấn đề của bạn, tại Luật Doanh nghiệp 2020 có nêu:

  Điều 163. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc

  1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương, thưởng cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

  2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:

  a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

  b) Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

  ...

  3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

  Căn cứ theo quy định trên, đối với thành viên HĐQT (bao gồm Chủ tịch HĐQT) thì sẽ có phát sinh thù lao và thưởng dựa trên nhiệm vụ của thành viên HĐQT. Do đó, khi công ty muốn cá nhân Chủ tịch HĐQT làm một công việc khác, không liên quan gì đến công việc của HĐQT thì quan điểm của mình vẫn có thể ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) riêng, tách biệt với các quy định tại Điều 163 nêu trên.

  Lúc này, công ty xem cá nhân này như người lao động thông thường, tiền lương của HĐLĐ sẽ tách biệt với thù lao và thưởng. Đại hội đồng cổ đông không cần thông qua hợp đồng này, không cần thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và không phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

  Trường hợp thứ hai là nếu làm công việc có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ của HĐQT thì sẽ phải áp dụng Điều 163 trên, tức là phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ nêu trên.

  Do không rõ tính chất đặc thù của công việc như thế nào cũng như không có văn bản hướng dẫn chi tiết nên mình chỉ có thể chia sẻ theo 2 hướng. Tuy nhiên, với nội dung chỉ là chuyên viên tư vấn chung như trên và đang đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT thì mình nhận thấy nó sẽ thuộc về nhiệm vụ bình thường của Chủ tịch HĐQT, không phải là công việc có tính chất, đặc thù riêng. Vì vậy, khả năng cao tình huống của bạn sẽ rơi vào trường hợp thứ 2.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MewBumm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/10/2022)