Giao Giám đốc BHXH tỉnh lựa chọn phương án tạm dừng bố trí cán bộ làm việc vào sáng thứ Bảy

Chủ đề   RSS   
 • #607511 15/12/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2167)
  Số điểm: 75544
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1605 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Giao Giám đốc BHXH tỉnh lựa chọn phương án tạm dừng bố trí cán bộ làm việc vào sáng thứ Bảy

  Ngày 14/12/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4222/BHXH-VP về việc thực hiện làm việc thứ Bảy và TNHS tại Trung tâm PVHCC đối với BHXH các tỉnh.

  (1) Về việc BHXH các tỉnh tổ chức làm việc sáng thứ Bảy hằng tuần

  Căn cứ kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất, kiến nghị của BHXH tỉnh, đồng thời để phát huy tính hiệu quả trong việc bố trí nhân lực làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần, phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, BHXH Việt Nam thống nhất phương án thực hiện đối với BHXH tỉnh như sau:

  - Đối với BHXH tỉnh đề xuất tiếp tục thực hiện bố trí tiếp nhận hồ sơ TTHC vào sáng thứ Bảy do có phát huy hiệu quả nhất định, đồng thời để đáp ứng nhu cầu một bộ phận người dân trên địa bàn đã quen đến trụ sở BHXH vào sáng thứ Bảy nộp hồ sơ: BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện bố trí càm việc vào sáng thứ Bảy hằng tuần, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệán bộ lm.

  - Đối với BHXH tỉnh đề xuất dừng thực hiện bố trí tiếp nhận hồ sơ TTHC vào sáng thứ Bảy do hồ sơ phát sinh quá ít hoặc không phát sinh hồ sơ, đánh giá tính hiệu quả thấp; hoặc BHXH tỉnh/huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC, làm việc theo lịch làm việc của Trung tâm PVHCC từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, không làm việc ngày thứ Bảy: 

  Giao Giám đốc BHXH tỉnh quyết định lựa chọn phương án tạm dừng thực hiện việc bố trí cán bộ làm việc vào sáng thứ Bảy tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH và chịu trách nhiệm trong công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC tại địa bàn quản lý, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

  (2) Về việc cử cán bộ làm việc tại Trung tâm PVHCC

  Quá trình triển khai cử cán bộ làm việc tại Trung tâm PVHCC các cấp2, đa số BHXH các tỉnh đã thực hiện bố trí cán bộ làm việc tại Trung tâm PVHCC, một số BHXH tỉnh, thành phố chưa thực hiện do tại địa phương chưa triển khai Trung tâm PVHCC, hoặc chưa triển khai đối với cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương, hoặc chưa bố trí được cơ sở vật chất, bàn làm việc cho cơ quan BHXH.

  Tiếp theo các văn bản đã hướng dẫn3 tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg, BHXH Việt Nam thống nhất phương án tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC như sau:

  - Đối với BHXH tỉnh đề xuất tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC do việc triển khai thực hiện có hiệu quả, ổn định, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tương đối cao, đồng thời để thống nhất với khối Trung tâm PVHCC tại địa phương: BHXH tỉnh tiếp tục duy trì bố trí cán bộ làm việc tại Trung tâm PVHCC, thường xuyên phối hợp với Trung tâm PVHCC rà soát, thống nhất danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm.

  Đối với BHXH các tỉnh khác: Giám đốc BHXH tỉnh quyết định thực hiện tiếp nhận tại trụ sở BHXH sau khi có ý kiến đồng ý của UBND cùng cấp.

  Xem chi tiết tại Công văn 4222/BHXH-VP ngày 14/12/2023.

   
  425 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận