Giao dịch quyên góp từ thiện của doanh nghiệp phá sản là giao dịch vô hiệu?

Chủ đề   RSS   
 • #591918 29/09/2022

  ngoclua1001

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/08/2022
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Giao dịch quyên góp từ thiện của doanh nghiệp phá sản là giao dịch vô hiệu?

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014:
   
  "Điều 4. Giải thích từ ngữ
  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
   
  1. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.
   
  2. Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản."
  Theo đó, doanh nghiệp được xem là phá sản khi đáp ứng hai điều kiện:
   
  - Doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán;
   
  - Có quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân.
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 59 Luật Phá sản 2014, giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được xem là vô hiệu khi đáp ứng hai điều kiện:
   
  - Giao dịch được thực hiện trong thời gian 06 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản;
   
  - Thuộc các trường hợp sau:
   
  + Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường;
   
  + Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
   
  + Thanh toán hoặc bù trừ có lợi cho một chủ nợ đối với khoản nợ chưa đến hạn hoặc với số tiền lớn hơn khoản nợ đến hạn;
   
  + Tặng cho tài sản;
   
  + Giao dịch ngoài mục đích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
   
  + Giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.”
  Giao dịch quyên góp từ thiện công ty được xem là một hình thức giao dịch tặng cho tài sản, nằm ngoài mục đích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
   
  Do đó, nếu công ty thực hiện giao dịch quyên góp từ thiện trong thời gian 06 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản thì giao dịch này bị Tòa án nhân dân để xem xét tuyên bố giao dịch vô hiệu.
   
  253 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận