Giao dịch ngân hàng đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #427889 15/06/2016

  Giao dịch ngân hàng đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài

  Mình đang gặp 1 số vướng mắc pháp lý sau mong mọi người hỗ trợ:
  Tại sao khi mở tài khoản doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán trưởng, hoặc nếu không có thì phải cam kết không đăng kí Kế toán trưởng?
  Việc góp vốn của người nước ngoài vào tài khoản DN Việt nam được thực hiện như thế nào?
   
  2. Tại một số ngân hàng thương mại nhà nước như Agribank... hiện nay, cá nhân nước ngoài không được nộp tiền mặt VND chuyển đi,Nếu được, phải chứng minh thu nhập, tiền chuyển đi đó ở đâu mà có, tại sao?
  Văn bản luật nào quy định vấn đề này?
  Hơn nữa, hoạt động của cá nhân nước ngoài rất hạn chế trong việc nộp tiền, chuyển tiền, tại sao?. Cụ thể thì cá nhân nước ngoài được thực hiện những giao dịch nào tại ngân hàng, mỗi giao dịch cần có điều kiện gì để thực hiện.
  Và những vấn đề nêu trên có được hướng dẫn tại văn bản nào không?
  Cảm ơn tất cả mọi người.
   
  2599 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận