Giao dịch liên kết khi bảo lãnh khoản vay

Chủ đề   RSS   
 • #590571 30/08/2022

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1978)
  Số điểm: 13303
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 255 lần


  Giao dịch liên kết khi bảo lãnh khoản vay

  Tình huống đặt ra là công ty vay vốn ngân hàng nhưng được chủ sở hữu công ty đem tài sản cá nhân để thế chấp thì có phải là giao dịch liên kết không?

  Liên quan đến vấn đề này, tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có nêu:

  "Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết

  1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

  a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

  b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

  2. Các bên liên kết tại khoản 1 điều này được quy định cụ thể như sau:
  ...
  d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;
  ...
  l) Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này."

  Theo đó, việc bảo lãnh vay được xem là giao dịch liên kết chỉ áp dụng giữa doanh nghiệp đối với doanh nghiệp theo Điểm d nêu trên. Còn đối với chủ sở hữu công ty thì chỉ được xem là giao dịch liên kết khi công ty vay hoặc cho vay đối với chủ sở hữu (là cá nhân) với giá trị ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế.

  Do đó, với thông tin ban đầu là chủ sở hữu bảo lãnh khoản vay, không phải trực tiếp cho công ty vay nên mối quan hệ giữa công ty và chủ sở hữu không phải là giao dịch liên kết.

  Còn đối với giao dịch giữa vay giữa công ty và ngân hàng thì chỉ được xem là giao dịch liên kết khi khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay. Nếu khoản vay không đến mức tỉ lệ nêu trên thì không phải là giao dịch liên kết.

   
  569 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MewBumm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591327   25/09/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Giao dịch liên kết khi bảo lãnh khoản vay

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ thông tin hữu ích trên. Trong thời gian qua một số doanh nghiệp khi bị cơ quan thuế thanh kiểm tra thuế và xác định Tổ chức tín dụng là bên có giao dịch liên kết với doanh nghiệp mặc dù khoản vay này không phải là khoản vay từ doanh nghiệp khác có giao dịch liên kết bảo lãnh mà khoản vay bằng chính tài sản thế chấp của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp cần chú ý về quy định về giao dịch liên kết để tránh các vướng mắc pháp lý không đáng có.

   
  Báo quản trị |