Giao dịch cần thông qua Hội đồng quản trị

Chủ đề   RSS   
 • #531627 28/10/2019

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Giao dịch cần thông qua Hội đồng quản trị

  Trường hợp người đại diện công ty ký HĐ giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất mà không thuộc các quy định tại khoản 1 điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 có cần phải được HĐQT chấp thuận không?
   
   
  1930 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huynhthu95 vì bài viết hữu ích
  nhungvtb.lawyer (28/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #531711   29/10/2019

  nhungvtb.lawyer
  nhungvtb.lawyer

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2019
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 13 lần


  Dear bạn!

  Có thể hiểu Điều 162 LDN 2014 đang quy định về thẩm quyền chấp thuận người đại diện công ty thực hiện các hợp đồng hoặc giao dịch đối với loại hình Công ty cổ phần.

  • Khoản 1 quy định chỉ cần một trong hai là HĐQT hoặc ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua là được (bất kể giá trị hợp đồng hoặc giao dịch nhỏ hơn hay lớn hơn 35% tổng tài sản doanh nghiệp)

  Điều 162. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận

  1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

  a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

  b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

  c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật này.

  Điểm c dẫn chiếu đến Khoản 2 Điều 159 như sau: 

  Điều 159. Công khai các lợi ích liên quan

  2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với công ty, bao gồm:

  a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

  b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ;

  • Khoản 2 thì quy định phải là HĐQT chấp thuận thông qua (không cần ĐHĐCĐ chấp thuận) với giá trị hợp đồng hoặc giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản doanh nghiệp (hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ công ty). 

  2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

  • Khoản 3 thì quy định phải là ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua (HĐQT chỉ đóng vai trò là trình dự thảo và giải trình nội dung) với giá trị hợp đồng giao dịch khác ngoài quy định tại Khoản 2. 

  3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

  Như vậy cần phải xác định "người đại diện công ty ký hợp đồng giao dịch" là ai và thuộc đối tượng nào? 

  + Nếu Người này thuộc các đối tượng thuộc quy định tại Khoản 1 ở trên thì chỉ cần HĐQT hoặc ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua là có thể thực hiện được.
   
  + Nếu Người này không thuộc các đối tượng quy định của Khoản 1 và giá trị hợp đồng hoặc giao dịch nhỏ hơn 35%  thì mới điều chỉnh theo quy định Khoản 2 là phải được HĐQT chấp thuận thông qua mới thực hiện được. 
   
  Tóm lại, đối với quy định tại Điều 162 thì người đại diện công ty ký hợp đồng hoặc giao dịch đều phải được HĐQT hoặc ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua (như đã phân tích ở trên) mới thực hiện được.
  Cập nhật bởi nhungvtb.lawyer ngày 29/10/2019 11:15:35 SA .

  Zalo: 0978 577 520 | Mail: nhungvtb.lawyer@gmail.com

  HỖ TRỢ TƯ VẤN và THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

  ---------------------------------------------------

  + Chấp nhận CHO ĐI rồi mới NHẬN LẠI;

  + Khát khao truyền CẢM HỨNG và cho ĐAM MÊ;

  + Luôn và không ngừng ĐI để ĐẾN;

  + Kết quả luôn phải là sự THAY ĐỔI để KHÁC BIỆT và HIỆU QUẢ vì Khách hàng;

  + Tôn trọng đối tác và trên cơ sở các bên đều CÓ LỢI;

  + Khẳng định tầm quan trọng của KỸ NĂNG hơn LÝ THUYẾT;

  + Luôn cung cấp dịch vụ tư vấn CHUYÊN NGHIỆP đến Khách hàng;

  + Cam kết về UY TÍN, CHẤT LƯỢNG đối với mọi hoạt động của mình.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nhungvtb.lawyer vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/10/2019) ngancdc82 (09/11/2020)