Giảng viên thình giảng là gì? Tiêu chuẩn, nhiệm vụ của giảng viên thỉnh giảng

Chủ đề   RSS   
 • #565380 27/12/2020

  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Giảng viên thình giảng là gì? Tiêu chuẩn, nhiệm vụ của giảng viên thỉnh giảng

  Thỉnh giảng là việc cơ sở giáo dục mời người đủ tiêu chuẩn quy định của pháp luật đến giảng dạy. Người được cơ sở giáo dục mời giảng dạy được gọi là giáo viên thỉnh giảng hoặc giảng viên thỉnh giảng.

  1. Tiêu chuẩn của giảng viên thỉnh giảng

  Tiêu chuẩn của giảng viên thỉnh giảng được quy định tại Điều 67 Luật Giáo dục 2019, cụ thể:

  - Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt;

  - Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm;

  - Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

  - Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.

  2. Nhiệm vụ của giảng viên thỉnh giảng

  Giáo viên, giảng viên thỉnh giảng phải thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 69 của Luật giáo dục 2019, cụ thể:

  - Giảng dạy, giáo dục theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục.

  - Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo.

  - Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng, đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.

  -  Học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học.

  Lưu ý:

  - Giáo viên, giảng viên thỉnh giảng là cán bộ, công chức, viên chức phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác.

  - Khuyến khích việc mời nhà giáo, nhà khoa học trong nước, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đến giảng dạy tại cơ sở giáo dục theo chế độ thỉnh giảng.

   
  5849 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận