GIAN LẬN XĂNG DẦU BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Chủ đề   RSS   
 • #468044 18/09/2017

  GIAN LẬN XĂNG DẦU BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

  Trong thời gian qua, tình trạng bán xăng dầu gian lận có phần yên ắng, tuy nhiên thực tế vẫn xảy ra không ít. Các cây xăng sử dụng mánh khóe, đồng hồ đo sai để bán thiếu xăng cho khách hàng, gây ức chế cho dư luận. Vậy, khi một cây xăng có hành vi kinh doanh gian dối thì cây xăng đó sẽ bị xử lý như thế nào?

  1. Xử lý hành chính:

  a. Đối với việc sửa chữa phương tiện đo xăng dầu:

  Đồng hồ đo trên cây xăng dầu là phương tiện đo nhóm 2 theo căn cứ tại khoản 2 Điều 16 Luật Đo lường 2011.

  2. Phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác (sau đây gọi là phương tiện đo nhóm 2) thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng.

  Do đó, Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định mức xử phạt hành chính đối với hành vi sửa chữa, thay thế cấu trúc của phương tiện đo nhóm 2 như sau:

  Điều 8. Vi phạm trong sửa chữa phương tiện đo

  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc kiểm định phương tiện đo nhóm 2 đã sửa chữa trước khi đưa vào sử dụng.

  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Sửa chữa phương tiện đo nhóm 2 không đúng mẫu phương tiện đo được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

  b) Thay thế cấu trúc của phương tiện đo nhưng chưa làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo hoặc chưa sai lệch phương tiện đo.

  4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cố tình tác động hoặc thay thế cấu trúc của phương tiện đo làm sai lệch phương tiện đo hoặc làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo.

  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.

  b. Đối với việc cân đo sai lệch:

  Nếu không có hành vi sửa chữa, thay thế phương tiện đo mà chỉ hành vi đo sai thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 14 Nghị định 80/2013/NĐ-CP như sau:

  Điều 14. Vi phạm về đo lường đối với phép đo nhóm 2

  2. Mức phạt tiền đối với vi phạm về phép đo trong mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ mà lượng của hàng hóa, dịch vụ đó có sai lệch vượt quá giới hạn sai số cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với phép đo do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do cơ quan có thẩm quyền quy định để thu lợi bất hợp pháp như sau:

  a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được đến 10.000.000 đồng;

  b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

  c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

  d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

  đ) Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;

  e) Phạt tiền từ 02 lần đến 03 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng;

  g) Phạt tiền từ 03 lần đến 04 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

  h) Phạt tiền từ 04 lần đến 05 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 500.000.000 đồng.

  3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  Buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được đối với vi phạm quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản 2 Điều này.

   

  b. Đối với hành vi kinh doanh xăng dầu kém chất lượng:

  Có nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành pha tạp chất vào xăng dầu để thu lợi nhuận bất chính. Những hành vi đó đã vi phạm quy định về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và sẽ bị xử phạt theo Điều 20 Nghị định 80/2013/NĐ-CP:

  Điều 20. Vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

  1. Áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này để xử phạt các hành vi vi phạm về hợp chuẩn trong hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa lưu thông trên thị trường.

  2. Áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định này để xử phạt các hành vi vi phạm về hợp quy trong hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa lưu thông trên thị trường.

  3. Áp dụng các quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động thương mại để xử phạt các hành vi về sản xuất, kinh doanh hàng giả.

  Áp dụng quy định tại Khoản 5 Điều 26 Nghị định này để xử phạt hành vi gian lận về thời hạn sử dụng của hàng hóa trên nhãn hàng hóa.

  4. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng hóa nhưng không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định.

  5. Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm tại thời điểm vi phạm đối với hành vi bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

  6. Phạt tiền từ 02 lần đến 03 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm tại thời điểm vi phạm đối với hành vi thay thế, đánh tráo, thêm, bớt thành phần hoặc chất phụ gia, pha trộn tạp chất làm giảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa so với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

  7. Phạt tiền từ 03 lần đến 05 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm tại thời điểm vi phạm đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

  b) Thay thế, đánh tráo, thêm, bớt thành phần hoặc chất phụ gia, pha trộn tạp chất làm giảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa so với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  8. Hình thức xử phạt bổ sung:

  a) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp từ 01 tháng đến 06 tháng đối với vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều này;

  b) Tịch thu để tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng cho người, vật nuôi, cây trồng, ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường đối với vi phạm quy định từ Khoản 5 đến Khoản 7 Điều này khi không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 9 Điều này.

  9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này.

   

  2. Xử lý hình sự:

  Không chỉ bị xử lý hành chính, hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu trong nhiều trường hợp còn có thể bị xử lý hình sự theo Điều 198 Bộ luật hình sự 2015 nếu đáp ứng đầy đủ các quy định của Luật:

  Điều 198. Tội lừa dối khách hàng

  1. Người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

  a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

  b) Thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Có tính chất chuyên nghiệp;

  c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

  d) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

   

  3. Khách hàng nên làm gì?

  Khi bị gian lận khi đổ xăng các cây xăng, khách hàng có thể theo quy định tại Điều 8 Luật bảo vệ người tiêu dùng, để bảo vệ quyền lợi của mình thông qua những cách sau:

  - Khiếu nại trực tiếp với nhân viên bán xăng, người quản lý, chủ đại lý phân phối xăng và yêu cầu bồi thường thiệt hại số lượng xăng bị thiếu.

  - Khiếu nại, tố cáo hành vi gian lận và yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện nơi có đại lý bán xăng gian lận đó giải quyết.

  - Khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện đại lý bán xăng gian lận ra Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đại lý bán xăng đó để bảo vệ quyền lợi của mình.

  - Tố cáo đến cơ quan Công an hành vi gian lận của nhân viên bán xăng, người quản lý, chủ đại lý phân phối xăng trong trường hợp bị thiệt hại nghiêm trọng.

  Cập nhật bởi PhamCina ngày 18/09/2017 01:52:50 CH
   
  25549 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn PhamCina vì bài viết hữu ích
  hongphuong1993 (18/09/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

3 Trang 123>
Thảo luận
 • #468045   18/09/2017

  hongphuong1993
  hongphuong1993
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2016
  Tổng số bài viết (225)
  Số điểm: 3270
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 107 lần


  Thời gian qua các vụ việc gian lận về xăng dầu thật sự rất nhiều. Lúc trước, khi còn đi học, mình còn biết chỗ nào đong gian, cân thiếu nữa, xe mà hết xăng chỉ có đường vào đó đổ tạm 1 ít rồi đi hoặc ráng chạy tạm bợ đến cây xăng khác để đổ chứ nhất quyết chừa nó ra. Theo mình nhớ, đã có rất nhiều bài báo phản ánh về sự việc này, cơ quan chức năng cũng tiến hành kiểm tra và xử lý hàng loạt vi phạm. Nhưng dường như việc xử lý này vẫn chưa thể giải quyết hoàn toàn hoặc giảm bớt vấn nạn ấy. Bởi lẽ suốt ngày, báo chí vẫn cứ đưa tin, các trang xã hội vẫn cứ đăng tải những clip về các vụ việc gian lận. Liệu rằng, sau những sự việc này, cơ quan nhà nước nên siết chặt tay hơn nữa, bên cạnh việc xử lý nghiêm, không để những vấn đề này xảy ra, đồng thời còn bảo vệ quyền lợi của người dân.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hongphuong1993 vì bài viết hữu ích
  haianh1648 (18/09/2017)
 • #468057   18/09/2017

  haianh1648
  haianh1648
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2017
  Tổng số bài viết (267)
  Số điểm: 1821
  Cảm ơn: 38
  Được cảm ơn 44 lần


  Mình thấy hiện nay vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn chưa sát, xử lý chưa triệt để, có rất nhiều vụ án phát hiện xăng dầu gian lận, tuy nhiên mình thấy đó giống như bề nổi của tảng băng chìm, người tiêu dùng vẫn chưa được bảo đảm quyền lợi, chỉ mong nhà nước siết chặt hơn, kiểm soát chặt hơn để quyền lợi người tiêu dùng được bảo đảm thêm

   
  Báo quản trị |  
 • #468300   20/09/2017

  yenlinh2010
  yenlinh2010
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:12/04/2017
  Tổng số bài viết (309)
  Số điểm: 2473
  Cảm ơn: 30
  Được cảm ơn 56 lần


  Mình thấy trên nhiều trang mạng chỉ cách để người mua xăng không bị gian lận xăng, như là không đổ đầy bình hay đổ 50.000 đồng, không để nhân viên bấm số tiền trước. Nhưng mình thấy tốt nhất là các cơ quan có thẩm quyền nên tăng cường việc kiểm tra giám sát và xử phạt đối với hành vi gian lận khi bán xăng này.

   
  Báo quản trị |  
 • #468308   20/09/2017

  danghaa_
  danghaa_

  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (380)
  Số điểm: 5521
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 112 lần


  Mình thấy quy định phạt rất nặng đối với các hành vi gian lanh xăng dầu. Tuy nhiên việc phát hiện và xử lý thì hầu như chưa được triệt để. Hiện nay người dân không thể kiểm soát được việc gian lận của các công ty xăng dầu dẫn đến mất quyền lợi của bản thân.Nhà nước nên xử lý triệt để các hành vi vi phạm cũng như có hình thức để người dân có thể tự kiểm tra
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danghaa_ vì bài viết hữu ích
  nguyenduy303 (26/09/2017)
 • #468325   21/09/2017

  quytan2311
  quytan2311
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/04/2016
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4889
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 157 lần


  Kinh doanh xăng dầu luôn nóng lên và nổi cộm với vấn đề về gian lậu trong buôn bán xăng dầu. Tất cả mọi thứ từ chất lượng đến đo lường xăng dầu khi bán cho khách hàng. Việc gian lậu diễn ra khá nhiều nhưng người tiêu dùng lại rất khó phát hiện và khiếu nại vì khá tinh xảo và tinh vi về hành vi.

   
  Báo quản trị |  
 • #468357   21/09/2017

  pukachi_kw
  pukachi_kw

  Female
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/08/2017
  Tổng số bài viết (112)
  Số điểm: 995
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 33 lần


  Để tránh bị “ăn bớt” khi mua xăng, trong quá trình mua xăng, chúng ta cũng cần quan sát kỹ đồng hồ, thao tác của nhân viên bơm xăng và không nên đổ xăng đầy bình. Bên cạnh đó, chúng ta không nên đổ quá nhiều xăng ở cây xăng mới, cần yêu cầu nhân viên chuyển đồng hồ về “0” trước khi bơm, có theo dõi, so sánh đối chiếu giữa các lần mua xăng để chọn ra một nơi tin tưởng.

   
  Báo quản trị |  
 • #468507   23/09/2017

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Việc khách hàng tự bảo vệ mình là rất khó, trừ trường hợp gian lận nhiều đến mức bị khách hàng phát hiện ra qua chỉ số đo xăng trên xe chứ số xăng đổ vào có thiếu bớt 100 200ml cũng khó mà chỉ ra được. Hơn nữa hùng hổ mà bảo người ta gian lận thì kiểu gì cũng xảy ra tranh chấp. Trừ khi cơ quan chức năng phát hiện ra, bắt tận tay day tận mặt thì mới không chối.

   
  Báo quản trị |  
 • #468676   25/09/2017

  Sensen93
  Sensen93
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (291)
  Số điểm: 3005
  Cảm ơn: 265
  Được cảm ơn 155 lần


  Cũng khó để xử phạt được hành vi gian lận xăng dầu tại các cửa hàng, hệ thống bán lẻ xăng dầu bởi mỗi lần người ta chỉ gian lận một ít, góp lại của nhiều người thì mới ra số lượng xăng dầu bị bớt xén là rất lớn. Người đi xe có thói quen đổ xăng theo định kỳ với một số tiền như nhau nếu giá xăng không tăng thì sẽ không khó để người ta phát hiện ra lượng xăng đổ vào bình có bị hao hụt hay không. Cơ mà thực tế chưa có cơ chế giám sát chặt chẽ hoạt động tại các cây xăng nên dù có bất bình thể hiện ý kiến thì cũng không thay đổi được gì. Sự việc được nâng lên rồi lại đặt xuống, xăng vẫn bị bớt, người dân vẫn cứ chịu thiệt thòi thôi.

  Everything happens for a reason...

   
  Báo quản trị |  
 • #468682   25/09/2017

  haianh1648
  haianh1648
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2017
  Tổng số bài viết (267)
  Số điểm: 1821
  Cảm ơn: 38
  Được cảm ơn 44 lần


  Việc kiểm soát gian lận xăng rất khỏ kiểm soát vì khách hàng chỉ ghé tầm 5 phút để đổ xăng. Kèm theo khi gian lận ngta gian lận rất tinh vi khó phát hiện. NGoài ra, mình còn gặp trường hợp xăng thì đổ gian lận, nhân viên bán xăng còn gian lận khi thối tiền thừa cho khách hàng nữa.

   
  Báo quản trị |  
 • #468846   26/09/2017

  nguyenduy303
  nguyenduy303
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/10/2016
  Tổng số bài viết (302)
  Số điểm: 2219
  Cảm ơn: 37
  Được cảm ơn 53 lần


  Trên thực tế thì mình thấy người tiêu dùng rất khó phát hiện được hành vi gian lận hết sức tinh vi trong buôn bán của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, từ chất lượng sản phẩm cho đến việc đo lường thì làm sao có thể khiếu nại, tố cáo được.

  Có chăng là chúng ta chỉ quan sát thông qua những hành vi thông thường của nhân viên mà thôi. Cho nên việc phát hiện những hành vi gian lận này quan trọng nhất vẫn là từ phía các cơ quan chức năng, phải có cơ chế giám sát và quản lý chặt chẽ hoạt động này thì mới mong quyền lợi của người tiêu dùng được đảm bảo.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenduy303 vì bài viết hữu ích
  hongphuong1993 (27/09/2017)
 • #468934   27/09/2017

  hongphuong1993
  hongphuong1993
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2016
  Tổng số bài viết (225)
  Số điểm: 3270
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 107 lần


  Nguyenduy303 viết:

  Trên thực tế thì mình thấy người tiêu dùng rất khó phát hiện được hành vi gian lận hết sức tinh vi trong buôn bán của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, từ chất lượng sản phẩm cho đến việc đo lường thì làm sao có thể khiếu nại, tố cáo được.

  Có chăng là chúng ta chỉ quan sát thông qua những hành vi thông thường của nhân viên mà thôi. Cho nên việc phát hiện những hành vi gian lận này quan trọng nhất vẫn là từ phía các cơ quan chức năng, phải có cơ chế giám sát và quản lý chặt chẽ hoạt động này thì mới mong quyền lợi của người tiêu dùng được đảm bảo.

  Mình thấy nhiều khách hàng hay lắm. Người ta để ý lần trước khi đổ xăng nhiêu đó tiền thì mức xăng sẽ là bao nhiêu và hôm nay cùng số tiền đó thì mức xăng là bao nhiêu. Mà bên cạnh hình thức gian lận mức xăng thật đổ, một số nhân viên bán xăng còn tinh vi, dùng thủ thuật khi thối tiền cho khách. Ví dụ, khi bạn đổ 50k tiền xăng mà đưa ra tờ tiền mệnh giá 500, thì khi kiểm tra tiền nhận được bạn chỉ có ít hơn 450, ít hơn số tiền được nhận.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hongphuong1993 vì bài viết hữu ích
  nguyenduy303 (28/09/2017)
 • #468957   27/09/2017

  vytran92
  vytran92
  Top 200
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Mình thấy phần lớn là các cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện hành vi gian lận chứ để khách hàng phát hiện ra thì hơi khó, nên thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần siết chặt hơn nữa để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

   
  Báo quản trị |  
 • #468977   27/09/2017

  trantomy
  trantomy
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2016
  Tổng số bài viết (558)
  Số điểm: 5400
  Cảm ơn: 184
  Được cảm ơn 180 lần


   Mình thấy các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu thì hành vi cân đo sai lệch gây thiệt hại cho nguời tiêu dùng vì bị ăn bớt xăng thì hành vi bán xăng dầu kém chất lượng theo mình là đáng lo ngại hơn nhiều nó thể có thể hư máy, chết máy hay nguy hiểm hơn như mấy vụ cháy xe. Vì vậy các cơ quan chức anưng cần vào cuộc mạnh mẽ hơn cũng như xử lý mạnh tay hơn các trường hợp gian lận xăng dầu. 

   
  Báo quản trị |  
 • #469019   28/09/2017

  thaonguyen27
  thaonguyen27
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2017
  Tổng số bài viết (356)
  Số điểm: 2676
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 69 lần


  Sợ nhất là việc bán xăng dầu kém chất lượng, việc này có thể dẫn đến việc cháy nổ hoặc hư hỏng xe máy, rất nguy hiểm khi tham gia giao thông. Mà việc có gian lận hay không khách hàng gần như không thể biết được, nên cái này chỉ có thể trông chờ vào lương tâm của người kinh doanh xăng dầu, tiếc là nhiều người vì lợi nhuận trước mắt mà bỏ qua lương tâm đó

   
  Báo quản trị |  
 • #469094   28/09/2017

  hoatuyetly152
  hoatuyetly152
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/11/2011
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 2979
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 84 lần


  Phải nhớ mấy số tiền phạt này để lận lưng mới được. Mình cũng nghe nói ở nhiều cây xăng nhân viên bán hàng cũng gian manh lắm. Nếu phát hiện ra chắc chắn mình sẽ lên tiếng tố cáo, cho họ biết mức phạt nặng thế nào và những người mua khác cùng cảnh giác hơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #469484   30/09/2017

  thuytrang95
  thuytrang95
  Top 500
  Female


  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:15/05/2017
  Tổng số bài viết (233)
  Số điểm: 2190
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 91 lần


  Bởi vậy nhiều khi đi đổ xăng cũng không biết như thế nào là đúng. Nhiều khi đổ đầy bình mà đi chưa được bao lâu đã hết, quả thực người tiêu dùng khó có thể biết được hết các mánh khóe này. Gía xăng thì suốt ngày tăng rồi còn đủ mánh khóe, quả thực người tiêu dùng luôn là người gánh chịu.

   
  Báo quản trị |  
 • #469503   01/10/2017

  Hành vi gian lận xăng dầu của các cây xăng hiện nay rất khó phát hiện. Thời điểm vài năm trước, khi xăng A82 còn được lưu hành sử dụng, nhiều cây xăng còn sử dụng xăng này để pha trộn với xăng A92, vậy là có lời thêm được 1000-2000 đồng.
  Mà trắng trợn nhất loại gian lận lợi dụng sơ hở của khách hàng để ăn gian, như thủ đoạn bơm nối số, thủ đoạn bấm số ảo, thủ đoạn chưa bơm đủ đã xóa số. Muôn kiểu kiếm lời!
   
  Báo quản trị |  
 • #469564   02/10/2017

  thanhdatvo95
  thanhdatvo95
  Top 500
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/06/2015
  Tổng số bài viết (255)
  Số điểm: 4680
  Cảm ơn: 124
  Được cảm ơn 165 lần


  Xăng dầu ai ai cũng dùng, đi nhiều chi nhiều , đi ít chi ít, cứ gian lận mỗi người như vậy thì mấy tên gian lận giàu lên bao nhiêu nữa, phải xử phạt thật nặng, người dân Việt Nam trả cho mỗi lít xăng dầu đã không phải là rẻ mà còn phải gặp các thành phần gian lận nữa thì chịu luôn.

   
  Báo quản trị |  
 • #469862   05/10/2017

  hailetran
  hailetran
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/10/2017
  Tổng số bài viết (174)
  Số điểm: 2349
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 40 lần


  Vấn đề này nằm ở chỗ đạo đức kinh doanh của người bán xăng, dầu thôi. Chứ người tiêu dùng rất khó có thể kiểm soát, nhận biết được về hành vi gian lận này. Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm vẫn còn nhẹ, không đủ sức răn đe, cơ quan quản lý nhà nước cũng không kiểm tra thường xuyên các trạm xăng dầu

   
  Báo quản trị |  
 • #469866   05/10/2017

  thanhtamlkt
  thanhtamlkt
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/11/2014
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 1228
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 32 lần


  Vấn đề gian lận xăng dầu không còn lạ lẫm với người dân, số lượng cây xăng gian lận ngày càng tăng lên một cách tinh vi và phức tạp. Pháp luật cũng đã quy định các chế tài xử lý người vi phạm, nhưng trước hết mỗi người tiêu dùng hãy chủ động bảo vệ quyền lợi của chính mình. Người dân khi mua xăng nên quan sát xem nhân viên bán xăng có những động tác khác lạ hay không, ví dụ như với tay lên nóc cột bơm xăng bật công tắc. Cách dễ nhất là người dân cần chú ý xem qua đồng hồ xăng trên xe của mình có bị hao hụt so với mọi lần mua trước hay không. Nếu có hao hụt thì có thể đặt nghi vấn cây xăng đó có gian lận. 

   
  Báo quản trị |