Giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Chủ đề   RSS   
 • #470239 10/10/2017

  Giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

  Công ty mình đã hoạt động trên 2 năm có vốn điều lệ 20 tỷ.

  Nhưng hiện nay vì 1 số lý do nên cty muốn giam vốn điều lệ còn 9 tỷ, theo hình thức hoàn trả 1 phần vốn cho thành viên góp vốn,  Mình có được luật doanh nghiệp,nhưng đang thắc mắc:

  - Khi kèm theo báo cáo tài chính của kỳ gần quyết định giảm vốn là báo cáo tài chính năm 2016 hay báo cao tai chinh 2017

  - muốn đươc giảm vốn thì trogn báo cáo tài chính phải thể hiện như thê nao?. kinh doanh lỗ hay lãi?

  - Báo cáo tài chính có phải xác nhận hay kiểm toán gì 0?

  Các bác cho em ý kiến với

   
  3050 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận