Giám sát việc giám hộ theo BLDS 2015

Chủ đề   RSS   
 • #494585 19/06/2018

  tangoctram1101ulaw
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/10/2015
  Tổng số bài viết (134)
  Số điểm: 2194
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 82 lần


  Giám sát việc giám hộ theo BLDS 2015

  Trong quá trình thực hiện việc giám hộ, để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người được giám hộ thì việc giám sát phải được thực hiện

  Giám sát việc giám hộ được quy định tại Điều 51 Bộ luật dân sự (BLDS) 2015. So với Điều 59 BLDS 2005những điểm thay đổi, bổ sung như sau: Việc giám sát việc giám hộ có thể được thực hiện bởi người thân thích của người được giám hộ. Người giám sát được cử ra trên cơ sở lựa chọn của những người thân thích của người được giám hộ. Trong trường hợp không thể thỏa thuận đề cử ra người giám sát việc giám hộ thì người thân thích chọn cá nhân, pháp nhân khác làm người giám sát việc giám hộ. BLDS 2005 quy định người giám sát việc giám hộ chỉ là cá nhân. Như vậy BLDS 2015 quy định người giám sát việc giám hộ có thể là cá nhân (thân thích hoặc không thân thích) và pháp nhân. Giám sát việc giám hộ là một công việc quan trọng, đòi hỏi sự quan tâm của người giám sát. Chính vì lẽ đó, việc cử, chọn, người giám sát việc giám hộ phải được sự đồng ý của người đó. Trường hợp giám sát việc giám hộ liên quan đến quản lý tài sản của người được giám hộ thì người giám sát phải đăng ký tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ. Đây là quy định cần thiết để đảm bảo việc giám hộ cũng như để thuận lợi trong trường hợp có thay đổi giám hộ, hoặc chuyển giao việc giám hộ về sau.

  BLDS 2015 cũng đồng thời dự liệu trường hợp không có người thân thích của người được giám hộ hoặc những người thân thích không cử, chọn được người giám sát việc giám hộ thì Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người giám hộ cử cá nhân hoặc pháp nhân giám sát việc giám hộ. Trường hợp có tranh chấp về việc cử, chọn người giám sát việc giám hộ thì Tòa án quyết định. Do BLDS bổ sung trường hợp người giám sát việc giám hộ là pháp nhân nên để trở thành người giám sát việc giám hộ pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám sát; có điều kiện cần thiết để thực hiện việc giám hộ, ngoài yêu cầu phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ như tại BLDS 2005 thì BLDS mới còn bổ sung điều kiện “có điều kiện cần thiết để thực hiện việc giám sát”.

                             

  Chính vì nhận thấy được tầm quan trọng của việc giám sát việc giám hộ, cũng như xuất phát từ thực tiễn, BLDS 2015 đã bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của người giám sát việc giám hộ được pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ trong quá trình thực hiện việc giám hộ. Trong khi đó, người giám sát việc giám hộ lại không được BLDS 2005 quy định bất cứ quyền và nghĩa vụ gì trong việc giám sát việc giám hộ. Điều đó khiến cho việc giám sát việc giám hộ trong BLDS 2005 không có nhiều ý nghĩa trên thực tế.

  Người giám sát việc giám hộ có quyền và nghĩa vụ theo dõi, kiểm tra người giám hộ trong việc thực hiện giám hộ; xem xét, có ý kiến kịp thời bằng văn bản về việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự của người được giám hộ và yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giám hộ xem xét thay đổi hoặc chấm dứt việc giám hộ, giám sát việc giám hộ. Khi BLDS 2015 trao cho người giám sát việc giám hộ quyền và nghĩa vụ tương ứng thì việc giám sát việc giám hộ được thực hiện thuận lợi và dễ dàng hơn.

   
  20974 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn tangoctram1101ulaw vì bài viết hữu ích
  MayDuong (13/09/2018) everwin (31/07/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #502073   13/09/2018

  Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì người giám hộ được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên. Nghĩa là việc lựa chọn người giám hộ phải đảm bảo được quyền lợi tốt nhất cho người được giám hộ.

  "Người thân thích của người được giám hộ thỏa thuận cử người giám sát việc giám hộ trong số những người thân thích hoặc chọn cá nhân, pháp nhân khác làm người giám sát việc giám hộ.

  Việc cử, chọn người giám sát việc giám hộ phải được sự đồng ý của người đó. Trường hợp giám sát việc giám hộ liên quan đến quản lý tài sản của người được giám hộ thì người giám sát phải đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ."

   
  Báo quản trị |