Giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam còn 4% từ ngày 19/6/2023

Chủ đề   RSS   
 • #603352 17/06/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2218)
  Số điểm: 77605
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1637 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam còn 4% từ ngày 19/6/2023

  Ngày 16/6/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 1125/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

  Theo đó, tại Quyết định 1125/QĐ-NHNN, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 như sau:

  - Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 4,0%/năm.

  Theo đó, so với quy định hiện hành, mức lãi suất giảm 0,5%.

  (Tại Quyết định 576/QĐ-NHNN quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 4,5%/năm)

  Xem bài viết liên quan:

  Tiếp tục giảm lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam từ ngày 19/6/2023

  Vẫn tiếp tục giảm mức lãi suất tái cấp vốn còn 4,5% từ ngày 19/6/2023

  - Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,0%/năm.

  Theo đó, so với quy định hiện hành, mức lãi suất giảm 0,5%.

  (Tại Quyết định 576/QĐ-NHNN quy định Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,5%/năm.)

  Lưu ý:

  Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày 19/6/2023 được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay.

  Ngoài ra, tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn:

  - Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

  - Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại;

  - Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  - Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

  - Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao.

  Xem chi tiết tại Quyết định 1125/QĐ-NHNN có hiệu lực từ 19/6/2023 và thay thế Quyết định 576/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023.

  Xem bài viết liên quan:

  Tiếp tục giảm lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam từ ngày 19/6/2023

  Vẫn tiếp tục giảm mức lãi suất tái cấp vốn còn 4,5% từ ngày 19/6/2023

   
  249 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận