Giám đốc công ty đã tham gia BHXH được hơn 20 năm có dừng tham gia BHXH được không?

Chủ đề   RSS   
 • #595779 26/12/2022

  Giám đốc công ty đã tham gia BHXH được hơn 20 năm có dừng tham gia BHXH được không?

  1. Giám đốc có cần phải tham gia BHXH bắt buộc hay không?

  Theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

  (1) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

  (2) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

  (3) Cán bộ, công chức, viên chức;

  (4) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

  (5) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

  (6) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

  (7) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

  (8) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

  (9) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

  Do đó, nếu Giám đốc (người quản lý doanh nghiệp) có hưởng tiền lương thì cũng thuộc trường hợp phải đóng BHXH bắt buộc.

  2. Sau khi tham gia BHXH hơn 20 năm, giám đốc có được dừng đóng BHXH không?

  Căn cứ theo khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

  (1) Đối với người lao động thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trừ trường hợp (3), khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  - Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019;

  - Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

  - Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

  - Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Như vậy, khi Giám đốc có 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, không đi làm việc có thể lựa chọn như sau:

  - Chờ đến khi đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu;

  - Tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tăng tỷ lệ % lương hưu.

   
  58 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huy.tran3089@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595920   27/12/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1851)
  Số điểm: 12858
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 283 lần


  Giám đốc công ty đã tham gia BHXH được hơn 20 năm có dừng tham gia BHXH được không?

  Nếu như giám đốc này mà làm việc có hưởng tiền lương thì thuộc đối tượng phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi đã đóng đủ 20 năm nhưng vẫn làm việc và hưởng lương thì người giám đốc này vẫn phải đóng BHXH. Nếu như thuộc đối tượng tham gia mà không tham gia thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

   
   
  Báo quản trị |