Giám đốc công ty CP này có được làm Ban kiểm soát Công ty CP khác?

Chủ đề   RSS   
 • #570649 25/04/2021

  cuoongngvan

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/06/2012
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 185
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1 lần


  Giám đốc công ty CP này có được làm Ban kiểm soát Công ty CP khác?

  Tôi đang làm giám đốc 1 công ty cổ phần có được tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần khác mà tôi có cổ phần hay không

   
  505 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn cuoongngvan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580923   28/02/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (300)
  Số điểm: 2100
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Giám đốc công ty CP này có được làm Ban kiểm soát Công ty CP khác?

  Chào anh/chị, về trường hợp trên tôi xin chia sẻ quan điểm như sau:

  Ban kiểm soát trong công ty cổ phần là bộ phận rất quan trọng có trách nhiệm giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty. Vì vậy mà pháp luật đặt ra các tiêu chuẩn nhất định.

  Theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp thì Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

  - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

  - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

  - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

  - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

  - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

  - Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện trên, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

  Về quy định điều kiện đối với chức danh Giám đốc Công ty cổ phần, tại Điều 64 Luật doanh nghiệp 2020 quy định Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc

  - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này.

  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

  - Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

  Từ quy định trên có thể thấy, pháp luật hạn chế trường hợp Kiểm soát viên đồng thời là người quản lý cùng công ty. Như vậy, trong trường hợp anh/chị là giám đốc của một công ty cổ phần khác thì vẫn đủ điều kiện trở thành Kiểm soát viên của công ty cổ phần.

   
  Báo quản trị |  
 • #581402   15/03/2022

  thaophuongg24
  thaophuongg24

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hà Nội
  Tham gia:14/03/2022
  Tổng số bài viết (80)
  Số điểm: 400
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 16 lần


  Giám đốc công ty CP này có được làm Ban kiểm soát Công ty CP khác?

  Chào anh/chị, về trường hợp trên tôi xin chia sẻ quan điểm như sau:

  Ban kiểm soát trong công ty cổ phần là bộ phận rất quan trọng có trách nhiệm giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty. Vì vậy mà pháp luật đặt ra các tiêu chuẩn nhất định.

  Điều 169 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

  - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

  - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

  - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

  - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

  - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

  - Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện trên, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

  Về quy định điều kiện đối với chức danh Giám đốc Công ty cổ phần, tại Điều 64 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc

  - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này.

  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

  - Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

  Từ quy định trên có thể thấy, pháp luật hạn chế trường hợp Kiểm soát viên đồng thời là người quản lý cùng công ty. Như vậy, trong trường hợp anh/chị là giám đốc của một công ty cổ phần khác thì vẫn đủ điều kiện trở thành Kiểm soát viên của công ty cổ phần.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thaophuongg24 vì bài viết hữu ích
  admin (29/03/2022)