Giám đốc công ty có vốn góp tại công ty khác cùng tham gia đấu thầu có vi phạm bảo đảm cạnh tranh?

Chủ đề   RSS   
 • #609917 26/03/2024

  phucpham2205
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (616)
  Số điểm: 11009
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 228 lần
  SMod

  Giám đốc công ty có vốn góp tại công ty khác cùng tham gia đấu thầu có vi phạm bảo đảm cạnh tranh?

  Phần vốn góp là gì? Giám đốc công ty có vốn góp tại công ty khác cùng tham gia đấu thầu có vi phạm bảo đảm cạnh tranh? Giám đốc của công ty hợp danh có được là thành viên góp vốn của công ty khác không?

  (1) Góp vốn là gì? 

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 27 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về phần góp vốn như sau:

  “Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.”

  Như vậy, để đơn giản, có thể hiểu phần vốn góp là số tiền hoặc tài sản được quy ra tiền mà nhà đầu tư góp vào vốn điều lệ doanh nghiệp.

  (2) Giám đốc công ty có vốn góp tại công ty khác cùng tham gia đấu thầu có vi phạm bảo đảm cạnh tranh?

  Căn cứ theo Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023 giải thích về đấu thầu như sau:

  “Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, lựa chọn nhà đầu tư để ký kết, thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.”

  Theo đó, tại Khoản 4 Điều 6 Luật Đấu thầu 2023 quy định về điều kiện để đánh giá khả năng độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính của nhà thầu như sau:

  - Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

  - Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc phần vốn góp trên 30% của nhau.

  - Nhà thầu không có cổ phần hoặc phần vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

  - Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc phần vốn góp của nhau.

  - Không cùng có cổ phần hoặc phần vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

  Từ những quy định nêu trên, có thể thấy, trường hợp Giám đốc công ty có vốn góp tại công ty khác cùng tham gia đấu thầu chỉ vi phạm bảo đảm cạnh tranh khi phần vốn góp của người này trên 30%.

  (3) Giám đốc của công ty hợp danh có được là thành viên góp vốn của công ty khác không?

  Tại Khoản 4 Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về nghĩa vụ của Giám đốc công ty hợp danh như sau:

  - Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh.

  - Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

  - Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh.

  - Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật.

  - Đại diện cho công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án; đại diện cho công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  - Nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định.

  Đồng thời, tại Điểm b Khoản 2 Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn như sau:

  “Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty”

  Theo đó, giám đốc có nghĩa vụ quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty. Tuy nhiên, thành viên góp vốn lại không được tham gia quản lý công ty. Chính vì thế mà giám đốc của công ty hợp danh không được đồng thời là thành viên góp vốn của công ty khác.

   
  174 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (18/05/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận