Giám đốc công ty có đóng BHXH không?

Chủ đề   RSS   
 • #549900 25/06/2020

  Giám đốc công ty có đóng BHXH không?

  Chào mọi người, cho hỏi theo quy định của BHXH giám đốc vừa là thành viên của Công ty TNHH 2 thành viên vừa là người đại diện pháp luật có phải khai bảo hiểm xã hội không?

   
  1302 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #549911   25/06/2020

  hosyhieu20
  hosyhieu20
  Top 500


  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2020
  Tổng số bài viết (210)
  Số điểm: 1710
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 11 lần


  Theo mình nghĩ là vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội bởi vì người đó vẫn đang làm việc cho chính doanh nghiệp của ông ta với tư cách là người lao động. Còn việc ông ấy là người đại diện theo pháp luật chỉ thay mặt công ty thực hiện một số giao dịch theo của công ty mà thôi. Còn mối quan hệ giữa ông ta vẫn là người lao động và người sử dụng lao động và vẫn lãnh lương như bình thường.

   
  Báo quản trị |  
 • #550509   29/06/2020

  LEGAL-A25
  LEGAL-A25
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 100 lần


  Căn cứ theo quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì một trong những đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là “Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương”

  Cũng theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 thì “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.”

  Do đó, trường hợp thành viên của công ty TNHH vừa làm giám đốc của công ty vẫn có thể tham gia BHXH bắt buộc trong trường hợp người này có hưởng tiền lương theo quy định.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #554126   31/07/2020

  HNP1997
  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 194 lần


  Điểm h khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:
   
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
   
  1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
   
  a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
   
  b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
   
  c) Cán bộ, công chức, viên chức;
   
  d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
   
  đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
   
  e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
   
  g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
   
  h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
   
  i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
   
  Như vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân, giám đốc công ty TNHH MTV nếu có hưởng lương thì thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
   
   
  Báo quản trị |