Giám đốc có được ủy quyền cho lãnh đạo cấp phòng ký kết hợp đồng kinh tế

Chủ đề   RSS   
 • #547359 29/05/2020

  Giám đốc có được ủy quyền cho lãnh đạo cấp phòng ký kết hợp đồng kinh tế

  Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp, giám đốc có được ủy quyền cho lãnh đạo cấp phòng để tham gia đàm phán ký kết thương thảo hợp đồng, ký hợp đồng kinh tế, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng hay không? (trong trường hợp giám đốc là người đại diện pháp luật và đang có mặt tại Việt Nam)

  XIn nhờ luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn

  BR./.

   
  1129 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vanphong.cpt vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/05/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận