Giám đốc cho công ty vay tiền không lấy lãi thì có bị ấn định thuế TNCN không?

Chủ đề   RSS   
 • #608551 02/02/2024

  dali_2501

  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/11/2023
  Tổng số bài viết (68)
  Số điểm: 529
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Giám đốc cho công ty vay tiền không lấy lãi thì có bị ấn định thuế TNCN không?

  Hiện nay, công ty tôi đang có hợp đồng vay tiền của Giám đốc với lãi suất 0%, vậy khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế có phải ấn định lãi suất theo lãi suất ngân hàng để thu 5% thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn đối với giám đốc không? (Thanh Duy)

   

  Ấn định thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp nào?

  Căn cứ quy định tại Điều 14 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về trường hợp ấn định thuế gồm:

  - Không đăng ký thuế theo quy định tại Điều 33 Luật Quản lý thuế.

  - Không khai thuế hoặc kê khai thuế không đầy đủ, trung thực, chính xác theo quy định tại Điều 42 Luật Quản lý thuế.

  - Không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế hoặc đã bổ sung hồ sơ thuế nhưng không đầy đủ, trung thực, chính xác các căn cứ tính thuế để xác định số thuế phải nộp.

  - Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế.

  - Không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định các yếu tố làm căn cứ tính thuế; xác định số tiền thuế phải nộp trong thời hạn quy định hoặc khi đã hết thời hạn kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

  - Không chấp hành quyết định kiểm tra thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định, trừ trường hợp được hoãn thời gian kiểm tra theo quy định.

  - Không chấp hành quyết định thanh tra thuế trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký quyết định, trừ trường hợp được hoãn thời gian thanh tra theo quy định.

  - Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường.

  - Mua, trao đổi hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn mà hàng hóa, dịch vụ là có thật theo xác định của cơ quan có chức năng điều tra, thanh tra, kiểm tra và đã được kê khai doanh thu, chi phí tính thuế.

  - Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế.

  - Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

  - Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết hoặc không cung cấp thông tin theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết.

   

  Các bên có quan hệ liên kết gồm?

  Căn cứ Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP các bên có quan hệ liên kết như sau:

  - Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

  + Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

  + Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

  - Các bên liên kết tại khoản 1 điều này được quy định cụ thể như sau:

  + Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này.”

  Theo quy định trên, đối với việc công ty vay tiền Giám đốc được hiểu là doanh nghiệp có phát sinh giao dịch vay với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp (Giám đốc) nên sẽ thuộc trường hợp các bên có quan hệ liên kết.

  Theo đó, khi có phát sinh giao dịch liên kết thì mình thuộc đối tượng ấn định thuế theo quy định tại khoản 12 Điều 14 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

   

  Giám đốc cho công ty vay tiền không lấy lãi thì có bị ấn định thuế TNCN không?

  Cụ thể tại Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC về căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

  Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.

  - Thu nhập tính thuế

  Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này.

  - Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

  4. Cách tính thuế

  Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp

  =

  Thu nhập tính thuế

  ×

  Thuế suất 5%

  Theo đó, căn cứ tính thuế TNCN của Giám đốc đối từ việc cho vay (có lãi suất hoặc không có lãi suất) đều bị ấn định thuế TNCN theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

   
   
  5329 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #611994   27/05/2024

  thienchilaw
  thienchilaw

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:27/05/2024
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Giám đốc cho công ty vay tiền không lấy lãi thì có bị ấn định thuế TNCN không?

  Xin cám ơn bạn về nội dung đã chia sẻ. Để làm rõ hơn về vấn đề/nội dung này, bạn có thể chia sẻ thêm: (i) Có công văn hướng dẫn của cơ quan thuế về ấn định thuế đối với trường hợp cá nhân cho vay không tính lãi/không lãi suất (tương tự như Công văn số 3782/TCT-CS về ấn định thuế đối với Doanh nghiệp cho vay không tính lãi hoặc có lãi suất thấp hơn thông thường) hay chưa ? (ii) Nếu ấn định thuế thì ấn định thuế đối với ai, cá nhân cho vay hay doanh nghiệp đi vay ? 

   
  Báo quản trị |