Giám đốc bán tài sản có cần thông qua Chủ tịch công ty không?

Chủ đề   RSS   
 • #508987 30/11/2018

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Giám đốc bán tài sản có cần thông qua Chủ tịch công ty không?

  Hỏi: Chị là Chủ tịch công ty góp vốn vào công ty là 1 chiếc xe ô tô, Giám đốc công ty bán chiếc xe khi chưa thông qua chị, như vậy có trái quy định không?

  Trả lời: 

  Đầu tiên, xe của chị mà đã góp vốn vào công ty rồi thì không còn là sở hữu của chị nữa, giờ xe này là tài sản của công ty.

  Nếu công ty chị là công ty TNHH thì việc quyết định bán xe này được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

  "Điều 56. Hội đồng thành viên

  ...

  2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  ...

  d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;"

  Theo đó chị xem lại nếu xe này có giá trị  bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính thì việc bán xe phải thông qua Hội đồng thành viên (trong đó có chị). Còn nếu dưới 50% thì sẽ do giám đốc quyết định trừ khi Điều lệ công ty có quy định khác.

  Tương tự, nếu chị là công ty cổ phần thì nếu xe này có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% thì mới phải thông qua Đại hội đồng cổ đông (điểm d khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp), còn nếu dưới thì vẫn do giám đốc quyết định. 

   

  Cập nhật bởi huynhthu95 ngày 30/11/2018 12:41:55 CH quên đính link
   
  3221 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận