Giảm còn 38 đơn vị đối với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #595890 27/12/2022

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1828)
  Số điểm: 63760
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1360 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Giảm còn 38 đơn vị đối với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  Ngày 24/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

  Theo đó, tại Điều 3 Nghị định 106/2022/NĐ-CP quy định về cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam như sau:

  1. Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra.

  2. Ban Kế hoạch - Tài chính.

  3. Ban Hợp tác quốc tế.

  4. Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ.

  5. Văn phòng.

  6. Viện Toán học.

  7. Viện Vật lý.

  8. Viện Hoá học.

  9. Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên.

  10. Viện Cơ học.

  11. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

  12. Viện Địa lý.

  13. Viện Địa chất.

  14. Viện Vật lý địa cầu.

  15. Viện Hải dương học.

  16. Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

  17. Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

  18. Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.

  19. Viện Khoa học vật liệu.

  20. Viện Công nghệ thông tin.

  co-cau-to-chuc-vien-han-lam-khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam

  21. Viện Công nghệ sinh học.

  22. Viện Công nghệ hoá học.

  23. Viện Công nghệ vũ trụ.

  24. Viện Cơ học và Tin học ứng dụng.

  25. Viện Sinh học nhiệt đới.

  26. Viện Kỹ thuật nhiệt đới.

  27. Viện Khoa học vật liệu ứng dụng.

  28. Viện Hoá sinh biển.

  29. Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

  30. Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên.

  31. Viện Nghiên cứu hệ Gen.

  32. Trung tâm Thông tin - Tư liệu.

  33. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

  34. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

  35. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao.

  36. Trung tâm Tin học và Tính toán.

  37. Học viện Khoa học và Công nghệ.

  38. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

  Theo quy định cũ tại Nghị định 60/2017/NĐ-CP không còn Ban Kiểm tra, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ.

  Trong đó, tổ chức lại Viện Khoa học năng lượng và Viện Công nghệ môi trường được thành Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường; Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thành Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

  Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều 3 là các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Văn phòng được tổ chức 10 phòng.

  Các đơn vị quy định từ khoản 7 đến khoản 34 Điều 3 là các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

  Các đơn vị quy định từ khoản 35 đến khoản 42 Điều 3 là các đơn vị sự nghiệp công lập khác.

  Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc.

  Xem chi tiết tại Nghị định 106/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và thay thế Nghị định 60/2017/NĐ-CP.

   
  171 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (27/03/2023) ThanhLongLS (28/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận