Giảm còn 28 đơn vị trong cơ cấu tổ chức Thông tấn xã Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #592805 26/10/2022

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1830)
  Số điểm: 63860
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1363 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Giảm còn 28 đơn vị trong cơ cấu tổ chức Thông tấn xã Việt Nam

  Ngày 26/10/2022, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 87/2022/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam. Trong đó thay đổi giảm cơ cấu của tổ chức này từ 30 đơn vị xuống còn 28 đơn vị. Cụ thể:

  Thông tấn xã Việt Nam là gì?

  Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, thực hiện chức năng đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác trong và ngoài nước.

  Thông tấn xã Việt Nam có tên viết tắt tiếng Việt là TTXVN; tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là Vietnam News Agency, viết tắt là VNA.

  Thông tấn xã Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo chí, xuất bản.

  Cơ cấu tổ chức

  Về cơ cấu tổ chức, Thông tấn xã Việt Nam có các đơn vị, gồm:

  1- Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại.

  2- Văn phòng.

  3- Ban Tổ chức - Cán bộ.

  4- Ban Kế hoạch - Tài chính.

  5- Ban biên tập tin Trong nước.

  6- Ban biên tập tin Thế giới.

  7- Ban biên tập tin Đối ngoại.

  8- Ban biên tập Ảnh.

  9- Ban biên tập tin Kinh tế.

  10- Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa.

  11- Trung tâm Truyền hình Thông tấn.

  12- Báo Tin tức.

  13- Báo Thể thao và Văn hóa.

  14- Báo điện tử VietnamPlus.

  15- Báo Việt Nam News.

  16- Báo Le Courrier du Vietnam.

  17- Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum.

  18- Báo ảnh Việt Nam.

  19- Báo ảnh Dân tộc và Miền núi.

  20- Nhà xuất bản Thông tấn.

  21- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam.

  22- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

  23- Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thành lập theo quy định của pháp luật.

  24- Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.

  25- Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn.

  26- Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn.

  27- Trung tâm Phát triển Truyền thông Thông tấn.

  28- Trung tâm Hợp tác quốc tế Thông tấn.

  (Trước đó, quy định cũ tại Nghị định 188/2017/NĐ-CP cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam bao gồm 30 đơn vị. Theo quy định mới tại Nghị định 86/2022/NĐ-CP đã giảm còn 28 đơn vị, không còn Ban Kiểm tra và Trung tâm Tin học)

  Theo đó, các đơn vị quy định từ (1) đến (4) nêu trên là tổ chức giúp việc Tổng giám đốc; các đơn vị quy định từ (5) đến (24) nêu trên là các đơn vị thông tin; các đơn vị quy định từ (25) đến (28) nêu trên là các đơn vị phục vụ thông tin.

  Văn phòng có 06 phòng, Ban Kế hoạch - Tài chính có 04 phòng.

  Thông tấn xã Việt Nam có Tổng giám đốc và không quá 04 Phó Tổng giám đốc.

  Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

  Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thông tấn xã Việt Nam. Các Phó Tổng giám đốc giúp việc Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

  Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc.

  Nghị định 87/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định 118/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2022.

   
  171 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận