Giải thể doanh nghiệp khi bị đóng mã số thuế và mất con dấu?

Chủ đề   RSS   
 • #557786 14/09/2020

  uyen.tm

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/09/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Giải thể doanh nghiệp khi bị đóng mã số thuế và mất con dấu?

  Kính gởi: Luật sư,

  Tôi cần giải thể doanh nghiệp được thành lập năm 2016 (chưa phát sinh hóa đơn). Mã số thuế đã bị đóng, con dấu và giấy phép đăng ký kinh doanh cũng bị mất. Như vậy thì tôi cần phải làm như thế nào để giải thể được doanh nghiệp.

  Trân trọng./.

   
  657 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn uyen.tm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #559608   30/09/2020

  tuanhh18
  tuanhh18
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2020
  Tổng số bài viết (151)
  Số điểm: 815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  - Các bước thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp:

  Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp

  Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

  Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

  Thời hạn giải quyết hồ sơ công bố quyết định giải thể: 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Cơ quan thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư.

  Bước 2: Xác nhận nghĩa vụ hải quan tại cơ quan hải quan

  Sau khi doanh nghiệp đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ Hải quan của doanh nghiệp.

  Bước 3: Thủ tục đóng cửa mã số thuế tại cơ quan Thuế

  Gửi công văn xin Giải thể lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế);

  Gửi Công văn xin quyết toán thuế;

  Đóng các loại thuế còn nợ;

  Nộp phạt (nếu có).

  Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư.

  Bước 4: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

  Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

  Bước 5: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

  - Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

  + Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

  + Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

  + Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

  + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   
   
  Báo quản trị |