Giải quyết tranh chấp dân sự

Chủ đề   RSS   
 • #471975 24/10/2017

  thuantpps

  Sơ sinh

  Bình Thuận, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Giải quyết tranh chấp dân sự

  Bà A cho bò vào ăn đậu nhà bà B . Bà B cầm dao chém chân bò đang có thai và ko đi được nữa. Bà A làm đơn kiện bà B sự việc này sử lý như thế nào mong luật sư giúp cho xin chân thành cảm ơn
   
  2462 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #472553   27/10/2017

  nguyenloi310
  nguyenloi310
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/06/2016
  Tổng số bài viết (150)
  Số điểm: 1686
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 57 lần


  Trường hợp này phải thực hiện bồi thường do súc vật gây ra theo điều 603 Bộ luật dân sự 2015:
   
  "Điều 603. Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra
   
  1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
   
  2. Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.
   
  3. Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.
   
  4. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội."
   
  Cụ thể ai bồi thường, mức bồi thường phải xem xét mức độ lỗi các bên. Trường hợp này, các bên đều có lỗi và gây thiệt hại cho nhau thì thiệt hại được bù trừ và thanh toán phần chênh lệch thiệt hại.
   
  Báo quản trị |  
 • #476751   30/11/2017

  danghaa_
  danghaa_
  Top 200
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (380)
  Số điểm: 5521
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 112 lần


  Theo mình thì mỗi bên đều có một phần trách nhiệm, nếu súc vật của bà A gây thiệt hại cho bà B thì bà A phải đền bù. Ngược lại, bà B cũng có trách nhiệm bồi thường cho bà A việc gây thiệt hại cho bà A. Việc bồi thường thiệt hại trên nguyên tắc bồi thường toàn bộ và đúng với thiệt hại xảy ra trên thực tế và xét thêm tính chất lỗi cũng như hành vi của mỗi bên.

   
  Báo quản trị |