Giải giúp e với ạ

Chủ đề   RSS   
 • #596849 04/01/2023

  Khanhlinh2625

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:04/01/2023
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Giải giúp e với ạ

  Câu 1 (5.0 điểm): Công ty TNHH Thành Thái được thành lập hợp pháp vào năm 2020 gồm có 05 thành viên là A, B, C, D, E. Trong đó, mỗi người sở hữu 20% vốn Điều lệ của Công ty, ông A làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty. Sau hơn một năm hoạt động, Công ty đã xảy ra một số sự kiện sau:

   

  1. Ông A vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà giấy ủy quyền cho ông E thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã hết hạn.

   

  2. Ông C (thành viên công ty) bị kết án tù nên Sở Kế hoạch Đầu tư nơi cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty đã hủy tư cách thành viên của ông C.

   

  3. Ông A muốn đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty cổ phần khác.

   

  Dựa vào các quy định của pháp luật hiện hành, anh (chị) hãy giải quyết từng sự kiện nói trên.

  Câu 2 (5.0 điểm): Công ty Cổ phần A được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 07 tháng 01 năm 2021. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã gặp một số trường hợp sau:

   

  1. Ngày 10/6/2021, Hội đồng Quản trị công ty họp nhưng không mời Ban kiểm soát tham dự và đã biểu quyết thông qua một số vấn đề liên quan đến công ty. Hỏi: Hội đồng Quản trị công ty họp nhưng không mời Ban kiểm soát tham dự có làm mất giá trị pháp lý của cuộc họp không? Vì sao?

   

  2. Vì cho rằng cuộc họp trên là bất hợp pháp nên Ban kiểm soát đã ra quyết định đình chỉ thực hiện các quyết định đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 10/6/2021. Hỏi: Ban kiểm soát có quyền ra quyết định đình chỉ thực hiện các quyết định nói trên của Hội đồng quản trị hay không? Vì sao? Ban Kiểm soát có thể làm gì để hủy các quyết định nói trên của Hội đồng Quản trị?

   
  163 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Khanhlinh2625 vì bài viết hữu ích
  tMtFQiRt (31/03/2023) ThanhLongLS (04/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600400   22/03/2023

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 117 lần


  Giải giúp e với ạ

  Tại Khoản 6, khoản 7 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định:

  Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác

  Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

  Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

  Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

  Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhtai99 vì bài viết hữu ích
  tMtFQiRt (29/03/2023)