Giá trị pháp lý của văn bản ký Số

Chủ đề   RSS   
 • #582806 20/04/2022

  Giá trị pháp lý của văn bản ký Số

  Theo quy định tại Điều 8 Nghi định 130/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử:

  Điều 8. Giá trị pháp lý của chữ ký số

  1. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ ký số và chữ ký số đó được đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

  2. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký số cơ quan, tổ chức và chữ ký số đó được đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.”

  Như vậy, đối với Tổ chức (Doanh Nghiệp) có sử dụng con dấu, khi ký điện tử các chứng từ, văn bản, Hợp đồng,… được lập bằng phương thức điện tử có bắt buộc phải Ký đồng thời chữ ký số của Người có thẩm quyền (Người đại diện theo Pháp luật-Giám đốc/PGĐ) và ký chữ ký số cơ quan, tổ chức (tương tự con dấu) hay không? Trường hợp chỉ ký chữ ký số cơ quan, tổ chức hoặc chỉ ký chữ ký số của Người có thẩm quyền của tổ chức thì văn bản điện tử đó có giá trị pháp lý hay không?

   

   
  126 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Chedoketoan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/06/2022) Chedoketoan (27/04/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận