Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

Chủ đề   RSS   
 • #508899 30/11/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1406)
  Số điểm: 11792
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

  Tại Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

  "Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

  1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

  2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

  3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh."

  Giấy khai sinh được xem là giấy tờ hộ tịch gốc, mọi hồ sơ, giấy tờ có liên khác đều phải có nội dung phù hợp với giấy khai sinh. Nếu các giấy tờ khác có thông tin khác với giấy khai sinh thì phải liên hệ để điều chỉnh lại các giấy tờ đó cho phù hợp với giấy khai sinh.

   
  4390 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận