Giá trị của kết luận thanh tra hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #429508 01/07/2016

  Giá trị của kết luận thanh tra hành chính

  Bên công ty mình đang làm việc có vướn vấn đề về thanh tra như sau:

  Theo Điều 49 Luật Thanh tra 2010:

  "Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra và gửi tới người ra quyết định thanh tra. Trường hợp người ra quyết định thanh tra là Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước thì báo cáo kết quả thanh tra còn phải được gửi cho Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp."

  Tại Điều 50 Luật Thanh tra 2010 quy định:

  "Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải ra văn bản kết luận thanh tra và gửi tới Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên, đối tượng thanh tra. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước là người ra quyết định thanh tra thì kết luận thanh tra còn phải được gửi cho Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp."

  Như vậy, sau khi kết thúc cuộc thanh tra Trưởng đoàn thanh tra sẽ có 15 ngày để báo cáo kết quả thanh tra. Sau đó người ra quyết định thanh tra phải ban hành kết luận thanh tra trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra.

  Mình có thắc mắc là nếu các cơ quan nói trên vi phạm về thời hạn ban hành báo cáo và kết luận thanh tra thì xử lý như thế nào? Kết luận thanh tra ban hành quá thời hạn luật định thì quyết định thanh tra và kết luận thanh tra của vụ việc đó có hiệu lực hay không?

  Anh/chị nào hiểu về lĩnh vực này hỗ trợ giúp mình với. Nếu tìm được văn bản nào quy định về vấn đề mình thắc mắc nói trên thì cho mình xin tên văn bản với nhé.

  Cảm ơn mọi người. 

   
  5231 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #429567   01/07/2016

  chào bạn. trường hợp của bạn thuộc về vấn đề lý luận. nên mình trả lời về góc độ lý luận đối với vấn đề này như sau;

  theo như về chức năng nhiệm vụ của cơ quan thanh tra thì đây là cơ quan tham mưu, giúp việc cho các thủ trưởng cơ quan, hỗ trợ trong việc điều tra giải quyết vụ việc vì vậy đây là quan hệ hành chính giữa hai chủ thể, quan hệ này sẽ chịu sự điểu chỉnh của luật cán bộ công chức. nếu là thanh tra thuộc cơ quan nhà nước, nếu cán bộ làm sai vi phạm thì chịu các hình thức kỷ luật. 

  >> Giang Nguyễn Văn<<

  sđt: 0944722520

   
  Báo quản trị |