Gia hạn hợp đồng tư vấn ?

Chủ đề   RSS   
 • #567996 22/02/2021

  mttg

  Chồi


  Tham gia:24/12/2020
  Tổng số bài viết (61)
  Số điểm: 1340
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Gia hạn hợp đồng tư vấn ?

  Khi gia hạn hợp đồng tư vấn thì có căn cứ vào quyết định, văn bản nào không? VD như TH 1: nhà thầu ký HĐ vs chủ đầu tư mà chủ đầu tư không phải là chủ quản thì khi làm gia hạn hợp đồng thì cần làm những gì để gia hạn hợp đồng. TH 2: Nhà thầu ký HĐ vs chủ đầu tư mà chủ đầu tư là chủ quản thì khi gia hạn hợp đồng thì cần có những gì?

   
  358 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #567997   22/02/2021

  Căn cứ khoản 7 Điều 35 Luật đấu thầu 2013 thì thời gian thực hiện hợp đồng quy định: Thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có).

  Căn cứ Điều 65 Luật đấu thầu 2013 thì: Hợp đồng được ký kết giữa các bên phải phù hợp với nội dung trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, kết quả thương thảo hợp đồng, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

  Giá hợp đồng không được vượt giá trúng thầu. Trường hợp bổ sung khối lượng công việc ngoài hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dẫn đến giá hợp đồng vượt giá trúng thầu thì phải bảo đảm giá hợp đồng không được vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt; nếu dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá.

  => Do đó, trong trường hợp của bạn, nếu thời hạn thực hiện hợp đồng hết thì không thể gia hạn thực hiện hợp đồng vì điều này sẽ dẫn đến giá hợp đồng vượt mức theo quy định trên.

   
  Báo quản trị |