Gia hạn hợp đồng trong đấu thầu đối với doanh nghiệp nhà nước?

Chủ đề   RSS   
 • #536009 30/12/2019

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (146)
  Số điểm: 3673
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 42 lần


  Gia hạn hợp đồng trong đấu thầu đối với doanh nghiệp nhà nước?

  Công ty tôi là doanh nghiệp nhà nước vào năm 2017 tôi có tổ chức đấu thầu rộng rãi và ký hợp đồng thuê dịch vụ hỗ trợ giải đáp thông tin với thời hạn hợp đồng 12 tháng .Nay hợp đồng hết hạn tôi có thương thảo với nhà thầu đồng ý giữ giá cũ nếu ký gia hạn hợp đồng. Việc gia hạn thêm 12 tháng là có đúng hay không?

   

   
  1506 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536021   30/12/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1964)
  Số điểm: 14020
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 308 lần


  Về trường hợp công ty anh thì về mặt quy định, công ty anh không thuộc diện áp dụng quy định của Luật đấu thầu 2013. Ccác đối tượng thuộc diện phải áp dụng quy định của Luật đấu thầu 2013 được nêu ở Điều 1:

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

  1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

  a) Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

  b) Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

  c) Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

  d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

  đ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

  e) Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước;

  g) Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập;

  2. Lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;"

  Do đó việc công ty anh muốn thực hiện gia hạn như anh nêu là hoàn toàn bình thường (đây là do công ty, HĐTV/Chủ tịch công ty quyết định).

  Còn trong trường hợp HĐTV/Chủ tịch công ty muốn áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu (Luật đấu thầu 2013) vậy thì sẽ không thể tự ý thương thảo, gia hạn hợp đồng - bởi lẽ trong Luật đấu thầu 2013 không có quy định về gia hạn trong trường hợp này.

  Ở đây, công ty anh đã phát sinh 1 gói thầu mới, độc lập với gói thầu cũ (nhu cầu sử dụng dịch vụ thêm 12 tháng), như vậy thì công ty sẽ phải thực hiện một gói thầu mới, chứ không thể tự thương thảo và gia hạn hợp đồng.

  Tất nhiên, khi xác định phương pháp lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi hay chỉ định thầu hay chào hàng cạnh tranh ...) thì còn phụ thuộc vào giá trị gói thầu; và trong trường hợp giá trị gói thầu thấp, nội dung công việc đơn giản thì đơn vị có thể lựa chọn phương thức chỉ định thầu (sẽ đơn giản hơn về các quy trình thực hiện).

   

   
  Báo quản trị |