Gia công mặt hàng giảm thuế GTGT thì có được giảm thuế không

Chủ đề   RSS   
 • #584466 29/05/2022

  Gia công mặt hàng giảm thuế GTGT thì có được giảm thuế không

  Căn cứ điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định:

  Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng

  1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

  a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

  b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

  c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

  d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

  Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

  ...”

  Theo đó, việc có được giảm thuế gia công hay không phụ thuộc vào hàng hóa có thuộc phụ lục I, II, III hay không.

  Nếu các hàng hóa thuộc phụ lục I, II, III Nghị định này thì không được giảm thuế GTGT thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

  Ngược lại, nếu hàng hóa gia công không thuộc phụ lục I, II, III thì được giảm thuế GTGT

   
  404 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584475   29/05/2022

  Gia công mặt hàng giảm thuế GTGT thì có được giảm thuế không

  Cám ơn bạn vì bài viết hữu ích này! Thông qua bài viết của bạn, có thể biết được các nhóm ngành nghề được giảm thuế giá trị gia tăng. Theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, giảm thuế GTGT xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ trên. Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

   
  Báo quản trị |  
 • #586305   27/06/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (382)
  Số điểm: 3098
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 60 lần


  Gia công mặt hàng giảm thuế GTGT thì có được giảm thuế không

  Trước hết cảm ơn bạn vì bài viết hữu ích. Trường hợp ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp là dịch vụ gia công kim loại... nếu dịch vụ gia công kim loại của doanh nghiệp không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ thì được giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #586716   29/06/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 28 lần


  Gia công mặt hàng giảm thuế GTGT thì có được giảm thuế không

  Cảm ơn bài viết của bạn. Từ bài viết trên mà mình đã biết được thêm hàng hoá thuộc phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì không được giảm thuế GTGT còn hàng hoá không thuộc phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì được giảm thuế GTGT. Bài viết rất hữu ích.

   
  Báo quản trị |