Ghi sai thông tin trên phiếu dự tuyển viên chức có bị hủy kết quả thi?

Chủ đề   RSS   
 • #598689 16/02/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2165)
  Số điểm: 75504
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1605 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Ghi sai thông tin trên phiếu dự tuyển viên chức có bị hủy kết quả thi?

  Trong quá trình dự tuyển cán bộ, công chức, viên chức, người dự tuyển gặp một số vấn đề, vướng mắc liên quan đến việc kê khai thông tin trên phiếu đăng ký dự tuyển. Cụ thể là việc ghi sai nơi cấp văn bằng, chứng chỉ trên phiếu dự tuyển thì có bị hủy kết quả thi hay không? Bài viết sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

  Căn cứ theo khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức 2010 thì người đăng ký dự tuyển thi viên chức cần đáp ứng các điều kiện sau:

  Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

  (1) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

  (2) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

  (3) Có đơn đăng ký dự tuyển;

  Mẫu đơn đăng ký dự tuyển

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/02/16/phi%E1%BA%BFu%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD.docx

  (4) Có lý lịch rõ ràng;

  (5) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

  (6) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

  (7) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

  - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  Như vậy, người dự tuyển viên chức cần phải đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên được căn cứ tại khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức 2010 và không thuộc các trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức nêu trên căn cứ tại khoản 2 Điều 22 Luật Viên chức 2010.

  Trường hợp ghi sai thông tin nơi cấp văn bằng, chứng chỉ có bị hủy kết quả không?

  Căn cứ tại khoản 9 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Đối với viên chức thuộc một trong các trường hợp sau đây thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức, cụ thể:

  - Người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định;

  - Có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển;

  - Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định.

  Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

  Như vậy, trường hợp điều kiện nơi cấp văn bằng, chứng chỉ không là điều kiện để dự tuyển viên chức thì sẽ không bị hủy kết quả trúng tuyển.

  Ngược lại, nếu trường hợp điều kiện nơi cấp văn bằng, chứng chỉ là điều kiện để dự tuyển viên chức thì việc ghi sai thông tin nhằm mục đích gian lận sẽ thuộc trường hợp bị hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

   
  885 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (17/02/2023) ThanhLongLS (16/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598697   16/02/2023

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 50 lần


  Ghi sai thông tin trên phiếu dự tuyển viên chức có bị hủy kết quả thi?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ. Khi đăng ký dự tuyển vào vị trí công chức mà kê khai sai thông tin và không đủ điều kiện tuyển dụng đối với vị trí  trên nên theo đó bạn có thể bị hủy kết quả thi, không công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi công chức.

   
  Báo quản trị |